Registar kategoriziranih sportaša

Kategorizacija hrvatskih sportaša je zakonski utemeljena javna ovlast HOO-a u razvrstavanju sportaša od I. do VI. kategorije, ovisno koji je rezultat ili poredak ostvario na međunarodnom sportskom natjecanju, isključivo pod jurisdikcijom odgovarajućih sportskih institucija. Osnova kategorizacije su kriteriji za svaki sport pojedinačno, olimpijski i neolimpijski. Kategorizirani sportaši upisuju se u Registar koji ustrojava i vodi HOO, a izvod iz Registra dostupan je na službenim web stranicama. Zahtjev za kategorizaciju molimo poslati na mail kategorizacija@hoo.hr.


Pronađeno 0 rezultata
hoo
učitava se ...
hoo
učitava se ...