Na snagu je stupio Pravilnik o pokriću obveznih doprinosa, trajnoj novčanoj naknadi, dodjeli nacionalne sportske stipendije i nagradama za sportska ostvarenja (Narodne novine broj 41/23) u čijem se u prilogu br. VI nalazi Zahtjev za dodjelu nacionalne sportske stipendije za sportaše I., II. i III. kategorije, koji se može naći na poveznici ili preuzeti PDF.


Ispunjeni Zahtjev se podnosi tijelu državne uprave za sport - Ministarstvu turizma i sporta putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu, te je uz njega potrebno priložiti važeće rješenje I. II. ili III. kategorije.

Nacionalna sportska stipendija se isplaćuje za prethodni mjesec do kraja tekućeg mjeseca.