Razvojni programi HOO-a osnova su praćenja najboljih hrvatskih sportaša od kadetskih do seniorskih kategorija, uz sredstva koja ostvaruju i kroz redovne programe NSS-ova. Sastoje se od šest razvojnih programa za sportaše koji skrbe o razvoju sporta, a posebno o osiguranju stručnih, tehničkih i materijalnih uvjeta za najnadarenije sportaše. Cilj programa je individualni pristup svakoj kategoriji sportaša i svakom sportašu te pružanje potpore za postizanje vrhunskih rezultata kroz osiguravanje svih potrebnih aktivnosti, usluga i logistike u skladu s vrhunskim sportskim modelima utemeljenim na znanstveno-stručnim osnovama. Većina današnjih olimpijaca bila je korisnikom jednog ili više razvojnih programa HOO-a. Pravilima za sufinanciranje programa potpore sportašima utvrđeni su kriteriji koje sportaš mora ispunjavati da bi postao korisnikom pojedinog programa. Korisnici su sportaši NSS-ova punopravnih članova HOO-a olimpijskih i neolimpijskih sportova.


Još 1998. godine pokrenut je program Individualnih programa posebne skrbi o mladima sa svrhom očuvanja dostignute sportske kvalitete, unaprjeđenja i razvoja sporta te posebnoj skrbi o osiguranju stručnih, tehničkih, materijalnih i životnih uvjeta najnadarenijih sportaša kadetskog i juniorskog uzrasta te permanentnog praćenja vrhunskih mladih sportaša i stvaranje baza podataka o sportašima u individualnim sportovima. U 2006. godini pokrenuti su Individualni programi posebne skrbi o mladima u ekipnim sportovima s ciljem očuvanja dostignute sportske kvalitete, unaprjeđenja i razvoja ekipnih sportova te od 2007. godine i razvojni programi namijenjeni mlađim dobnim kategorijama do 16. godina te program kvalitetnih sportaša namijenjen sportašicama i sportašima mlađeg seniorskog i seniorskog uzrasta u dobi od navršenih 20 do navršene 24 godine. Od 2020. godine uveden je poseban program potpore sportašicama mlađih dobnih kategorija do 16 godina starosti u ekipnim sportovima s ciljem podrške razvoja ženskog ekipnog sporta koji se pokazao u značajnom opadanju. U 2022. godini uveden je Program hrvatskih olimpijskih nada s ciljem potpore izvrsnosti, očuvanja kvalitete, unaprjeđenja i razvoja sportaša. Ciljana skupina programa su već etablirani mladi sportaši koji imaju dokazane visoke sportske rezultate.


Obrazac - Status sportaša korisnika razvojnih programa

Obrazac 2 - Godišnji i četverogodišnji rezultatski plan

Obrazac 3 - Godišnji financijski plan

Obrazac 4 - Izvješće o realizaciji razvojnih programa


Odluke Vijeća - arhiva dokumenataŠEST JE RAZVOJNIH PROGRAMA ZA SPORTAŠICE I SPORTAŠE: