Zdravstvena skrb o sportašima obuhvaća mjere zaštite i unaprjeđenja fizičkog i mentalnog zdravlja u odnosu na njihovu sportsku aktivnost i sportsku okolinu. Zdravstvena skrb treba pridonijeti unaprjeđenju i održavanju stupnja zdravlja, funkcionalnih, motoričkih i radnih sposobnosti te psihičkom i socijalnom blagostanju. Dodatno, treba obratiti pažnju i na prevenciju ozljeda i oboljenja uzrokovanih rizičnim faktorima sporta kako bi se sportaši uključili u oblike i stupnjeve opterećenja koji su primjereni njihovim fiziološkim i psihičkim mogućnostima.