Sportsko arbitražno sudište

Za rješavanje sportskih sporova i onih koji su u vezi sa sportom, za preispitivanje odluka sportskih udruga protiv kojih su iscrpljena, ili ne postoje druga sredstva pravne zaštite te, među ostalim, davanje pravnih mišljenja na zahtjev Vijeća ili članica HOO-a, Skupština Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) na 19. sjednici održanoj 25. svibnja 1999. godine, osnovala je samostalna i nezavisna tijela pri HOO-u; Športsko arbitražno sudište (ŠAS) i Vijeće športske arbitraže (VŠA). Arbitražnim pravilima sportskog arbitražnog sudišta usvojenim također na 19. sjednici Skupštine HOO-a, detaljno su uređena pitanja nadležnosti, sastav i ustroj te pravila o arbitražnom postupku i postupku mirenja. Opseg nadležnosti ŠAS-a, stranke u pravilu najprije ugovore.

Flachau, 9. prosinca 2019. - Kao nastavak dosadašnje uspješne suradnje, treći put u godinu dana Centar za prava u sportu Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) i Pravni fakultet u Salzburgu udružili su snage te organizirali seminar iz područja međunarodne sportske arbitraže za više od 50 studenata iz različitih dijelova svijeta. Trodnevni seminar održan je prošlog vikenda u Flachauu u Austriji (od 5. do 8. prosinca), jednako kao i prošle godine u isto vrijeme, dok se seminar iste tematike uobičajeno u Hrvatskoj provodi u proljeće. U stručnom vodstvu seminara bili su Petra Pocrnić Perica (tajnica Centra za prava u sportu, CAS arbitar), prof. Michael Geistlinger (Pravni fakultet Salzburg) i Martina Spreizer Kropiunik (sutkinja i dopredsjednica kaznenog suda u Beču, CAS arbitar).