Arbitražna pravila, Pravilnik o postupku pred Vijećem športske arbitraže, Odluke o troškovima postupka pred športskim arbitražnim sudištem i Vijećem športske arbitraže te sastav Vijeća i stalnih tijela Vijeća kao I. stalno Vijeće i II. stalno Vijeće zajedno s listom arbitara športskog arbitražnog sudišta od veljače 2004. nalazi se na službenim web stranicama HOO-a www.hoo.hr dostupni svakoj članici ali i široj sportskoj javnosti. 

Ovi akti neophodni su svima koji podnose zahtjeve za izvanredno preispitivanje odluka tijela sportske udruge protiv koje su iscrpljena ili ne postoje druga sredstva pravne zaštite kao i u slučajevima zahtjeva za pravnim mišljenjem o pojedinim rješenjima. Sportsko arbitražno sudište i Vijeće športske arbitraže pri HOO-u kao samostalna i neovisna tijela sportske arbitraže djeluju od 1999. godine. Sjedište Sportskog arbitražnog sudišta i Vijeća športske arbitraža je u Zagrebu, Trg sportova 11.