Sportska arbitraža

Za rješavanje sportskih sporova i onih koji su u vezi sa sportom, za preispitivanje odluka sportskih udruga protiv kojih su iscrpljena, ili ne postoje druga sredstva pravne zaštite te, među ostalim, davanje pravnih mišljenja na zahtjev Vijeća ili članica HOO-a, Skupština Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) na 19. sjednici održanoj 25. svibnja 1999. godine, osnovala je samostalna i nezavisna tijela pri HOO-u; Športsko arbitražno sudište (ŠAS) i Vijeće športske arbitraže (VŠA). Arbitražnim pravilima sportskog arbitražnog sudišta usvojenim također na 19. sjednici Skupštine HOO-a, detaljno su uređena pitanja nadležnosti, sastav i ustroj te pravila o arbitražnom postupku i postupku mirenja. Opseg nadležnosti ŠAS-a, stranke u pravilu najprije ugovore.


Vijeće sportske arbitraže posebno je ovlašteno za rješavanje sportova i pitanja od značenja za izvršavanje zadaća HOO-a. Među njima osobito su važne odluke o stegovnim mjerama i odlukama u svezi s dopingom, o stegovnim i drugim postupcima koji znače ili podrazumijevaju dugotrajnu zabranu ili nemogućnost sudjelovanja u sportskim natjecanjima, odluke koje se odnose na olimpijske kandidate i vrhunske sportaše (I do III kategorija), na načela i uvjete sportskih natjecanja i druga pitanja koja su uređena Statutom HOO-a. Članove VŠA bira Skupština iz reda pravnika-sportaša i bivših sportaša te dužnosnika i djelatnika. Sjedište Športskog arbitražnog sudišta i Vijeća športske arbitraže je u Zagrebu, Trg Krešimira Ćosića 11.

DOKUMENTI SPORTSKE ARBITRAŽE

Zagreb, 29. rujna 2016. - Vijeće sportske arbitraže (VSA) na sjednicama 20. i 26. rujna 2016. godine donijelo je rješenja povodom zahtjeva za izvanredno preispitivanje odluke Arbitraže Hrvatskog košarkaškog saveza a podnesena tijekom 2016. godine;

PREDSJEDNIK: Mr.sc. Dražen Jakovina
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA: Mr.sc. Hrvoje Momčinović

Predsjednik Jurica Malčić, Dopredsjednik Hrvoje Momčilović