Ispis

Poreč, 30. lipnja 2018. - U sklopu 27. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Hrvatski olimpijski odbor (HOO) organizirao je trenerski seminar u Poreču 28. i 29. lipnja 2018. godine.

Svrha seminara bila je izrada specifične baterije testova po sportovima, a bio je namijenjen ponajprije trenerima, korisnicima Programa trenera čiji rad sufinancira HOO. Sudjelovalo je 29 trenera iz 25 nacionalnih sportskih saveza. Na seminaru su prikazane mogućnosti i nove tehnologije za testiranje vrhunskih sportaša u sklopu Dijagnostičkog centra Kineziološkog fakulteta. Teoretski i praktični dio seminara održali su vrhunski stručnjaci. U praktičnom dijelu seminara, održanom u sportskoj dvorani Intersport, prikazane su mogućnosti primjene tehnike i tehnologije s kojima raspolaže Dijagnostički centar KIF-a.

Treći dio seminara obilježila je radionica na kojoj su treneri, uz pomoć profesora s fakulteta i stručnjaka iz Dijagnostičkog centra, kreirali specifične testove za svoje sportove.

Sve ukazuje da prikazani uzorci tehnološke primjene u sportu i informacije ponuđene trenerima, mogu olakšati i skratiti put do postizanja sportskih rezultata, uz prevenciju od ozljeđivanja. Potrebno je i dalje jačati suradnju i razvijati odnose s Kineziološkim fakultetom i Dijagnostičkim centrom. U sklopu Dijagnostičkog centra u budućnosti bi trebalo oformiti biokemijski laboratorij s adekvatnim kadrovima, a zajednički cilj HOO-a i KIF-a treba biti osposobljavanje Dijagnostičkog centra da postane regionalni centar za sportsku dijagnostiku.

Za saveze, čiji predstavnici iz objektivnih razloga nisu bili u mogućnosti sudjelovati na porečkom seminaru, u rujnu će na Kineziološkom fakultetu (KIF) u Zagrebu biti organiziran dodatni seminar, na kojem će imati mogućnost upoznati se s mogućnostima Dijagnostičkog centra te kreirati baterije specifičnih testova za svoje sportove. (hoo/vk)

Izvješće o trenerskom seminaru u Poreču