Ispis

Zagreb, 27. siječnja 2016. – Na 44. sjednici Vijeća HOO-a, održanoj u Zagrebu 29. siječnja, Vijeće je usvojilo Pravila o korištenju sportaša i članova olimpijske delegacije u marketinške svrhe vezano uz OI Rio 2016., a sukladno promjenama Pravila 40. Olimpijske povelje MOO-a. Naime, ovim izmjenama neolimpijskim sponzorima (u pravilu privatnim sponzorima sportaša) dozvoljeno je koristiti sportaše u marketinškim kampanjama u tzv općem oglašavanju, što predstavlja veliku promjenu Olimpijskog pokreta.


Predsjednik Odbora neolimpijskih sportova (radno tijelo HOO-a) Zrinko Gregurek je u ime Odbora podnio inicijativu Vijeću za izmjenom Statuta HOO-a vezano uz izbor članova Vijeća i dopredsjednika HOO-a. Odbor predlaže da predsjednici svih radnih tijela HOO-a budu predloženi od istih tijela Vijeću HOO-a te automatski budu članovi Vijeća HOO-a te će tako na odgovarajući način biti zastupljen njihov predstavnik u Vijeću te da se izbor dopredsjednika HOO-a regulira Statutom HOO-a.
Članovi Vijeća zaključili su kako će pravna služba HOO-a pripremiti prijedlog izmjena Statuta u skladu s ovim prijedlogom te ga raspraviti na Odboru neolimpijskih sportova.


Vijeće je također donijelo odluku i o sastavu Hrvatske olimpijske delegacije za Zimske olimpijske igre mladih Lillehammer 2016. koje se održavaju od 12-21. veljače 2016. Hrvatsku će predstavljati 7 sportaša u 5 sportova, a to su: Lana Zbašnik i Samuel Kolega (alpsko skijanje), Mislav Petrović (biatlon), Karla Šola (monobob), Gabrijeal Skender i Jakov Hladika (skijaško trčanje), Tino Stojak (snowboard).


Vijeće je donijelo odluke i o sportašima korisnicima razvojnih programa HOO-a za 2016. godinu, te ukupno u šest (6) razvojnih programa HOO-a od 1. siječnja HOO prati 319 sportašica i sportaša (izmjene programa su moguće, ovisno o postignutom kriterijskom rezultatu). (hoo/gg)

Razvojni program Broj korisnika Godišnji bruto iznos u kunama po korisniku
1. Razvojni program I 65 korisnika 12.000,00
2. Razvojni program II/1 50 A korisnika Cca 32.000,00
51 B korisnika Cca 25.000,00
3. Razvojni program II/2 12 korisnika Cca 18.000,00
4. Razvojni program III 45 korisnika Cca 42.000,00
5. Olimpijski ljetni program 41 – EVIDENTNI kandidati 84.000,00
2 - TOP SREBRNI 84.000,00
18 - TOP EKIPA BRONČANI 84.000,00
9 - Potencijalni „A“ olimpijski kandidati 28.000,00
9 - Potencijalni „B“ olimpijski kandidati 10.500,00
6. Olimpijski zimski program 1 - TOP olimpijski kandidat /
3 - Potencijalni „A“ olimpijski kandidati /
13 - Potencijalni „B“ olimpijski kandidati /
UKUPNO 319 korisnika

 

Vijeće je donijelo odluku i o sufinanciranju rada trenera u 2016. godini, a u programu su za sada 64 trenera te iznos mjesečnih bruto naknada po treneru:

 

Program Broj korisnika Mjesečni bruto iznos u kn po korisniku
1. Vrhunski A i B treneri 18           18.000,00 A/ 14.000,00 B
2. Vrsni treneri 1 12.000,00
3. Treneri ekipnog olimpijskog sporta 1 13.000,00
4. Kvalitetni treneri 16 10.000,00
5. Treneri mlađih dobnih kategorija 22 7.000,00
6. Treneri za razvoj pojedinog sporta 6 5.000,00
UKUPNO 64