Ispis

Razvojni programi HOO-a čiji su temelji postavljeni 1999. godine programom potpore i praćenja razvoja mladih sportaša, dugoročni su i strateški važni modeli praćenja razvoja sportaša od 15. godine do statusa reprezentativca i olimpijskog kandidata. Većina razvojnih programa uvodi se 2006. godine kao prioritet investicije u redovne programe saveza među kojima je i program potpore stručnom radu, trenerima, uveden 2009. godine. Razvojni program predolimpijskog i olimpijskog ciklusa u funkciji su priprema za kvalifikacija i nastupa vrhunskih sportaša na Olimpijskim igrama. Osnova ovom pristupu su znanstveno utemeljene metode u modelima dugoročnog planiranja i programiranja trenažnih procesa.


Pravilima
za sufinanciranje programa potpore sportašima utvrđeni su kriteriji koje sportaš mora ispunjavati bilo da se radi o olimpijskim ili neolimpijskim sportovima. Razvojni programi za trenere kontinuirano je ulaganje u trenerski rad s vrsnim i vrhunskim sportašima te perspektivnim i mlađim kategorijama sportaša, bilo da se radi o selekciji, momčadi, ekipi ili pojedincu. Sufinanciranje rada trenera previđeno je u više kategorija u olimpijskim i neolimpijskim sportovima, a sva prava i obveze proizlaze iz Pravila o sufinanciranju rada trenera.