Ispis

ZAGREB, 17. veljače 2011. – Vijeće Hrvatskog olimpijskog odbora je na 22. sjednici održanoj danas u Zagrebu, donijelo izmjene pravila razvojnih programa HOO-a te sukladno tome, a na prijedlog nacionalnih sportskih saveza i stručne službe HOO-a, donijelo odluku o sportašima korisnicima razvojnih programa. Od 1. siječnja 2011. godine u razvojnim programima HOO-a nalazi se 315 sportaša u svim uzrasnim kategorijama.

ZAGREB, 17. veljače 2011. – Vijeće Hrvatskog olimpijskog odbora je na 22. sjednici održanoj danas u Zagrebu, donijelo izmjene pravila razvojnih programa HOO-a te sukladno tome, a na prijedlog nacionalnih sportskih saveza i stručne službe HOO-a, donijelo odluku o sportašima korisnicima razvojnih programa. Od 1. siječnja 2011. godine u razvojnim programima HOO-a nalazi se 315 sportaša u svim uzrasnim kategorijama.
Počasni predsjednik HOO-a Antun Vrdoljak zatražio je razrješenje na mjestu člana Nacionalnog vijeća za šport te je Vijeće HOO-a, na zahtjev predsjednice NVŠ-a Danire Bilić, imenovalo člana Vijeća HOO-a Mihu Glavića novog člana NVŠ-a.