Ispis

ZAGREB, 29. siječnja 2009. – Odlukom Vijeća HOO-a, koje je održalo 3. sjednicu, u šest razvojnih programa za sportaše i trenere, uvrštena su 303 hrvatska sportaša i 67 trenera.

 

Na prijedlog nacionalnih sportskih saveza, a temeljem kriterija koji su propisani Pravilima svakog programa, stručna služba HOO-a napravila je prijedlog broja sportaša i trenera za ulazak u razvojne programe. U program potpore sportašima mlađih dobnih kategorija (Program I) ušlo je 66 sportaša. Individualni program posebne skrbi o mladima (Program II) A i B u pojedinačnim i u ekipnim sportovima sada ukupno broji 117 sportaša. Program potpore kvalitetnim sportašima (Program III) broji 50 sportaša. U Programu potpore sportašima u preolimpijskom razvojnom programu nalazi se 16 sportaša. U olimpijskom programu (Program V) vode se dva projekta – Projekt ZOI Vancouver i Projekt OI London. U projektu za Vancouver nalazi se 29 sportaša, a u projektu London nalazi se 25 sportaša.

Vrhunski, kvalitetni i treneri mlađih dobnih kategorija kategorije su unutar Programa angažiranja i sufinanciranja rada trenera koji koristi 67 hrvatskih trenera.

Unutarnji nadzornik HOO-a Evica Obadić podnijela je izvješće revizije u poslovanju Ureda za lokalni sport HOO-a, točnije programa „Od sportske škole do olimpijskih igara“. Uočene su nepravilnosti od strane klubova lokalne razine u trošenju namjenskih sredstava dobivenih kroz program. Obavljena je i interna kontrola Projekta Igara XXIX. olimpijade Peking 2008. te je poslovanje ocijenjeno uredno, a sva sredstva dodijeljena nacionalnim sportskim savezima utrošena su strogo namjenski.

Odlukom Vijeća HOO-a, na zimsku Univerzijadu koja se održava u Harbinu u Kini od 18-28. veljače 2009., putovat će tri sportaša. Anja Štefan i Morena Makar natjecat će se u snowboardu, a Boris Martinac u umjetničkom klizanju.
Temeljem pozitivnog mišljenja Hrvatskog košarkaškog saveza, Vijeće je dalo pozitivno mišljenje na zamolbu KK „Zadar“ u postupku zahtjeva za hrvatsko državljanstvo za igrača Juliusa Jamesa Jonsona.