Kategorizacija sportaša


Kategorizacija hrvatskih sportaša je zakonski utemeljena javna ovlast HOO-a u razvrstavanju sportaša od I. do VI. kategorije, ovisno koji je rezultat ili poredak ostvario na međunarodnom sportskom natjecanju, isključivo pod jurisdikcijom odgovarajućih sportskih institucija. Osnova kategorizacije su kriteriji za svaki sport pojedinačno, olimpijski i neolimpijski. Kategorizirani sportaši upisuju se u Registar koji ustrojava i vodi HOO, a izvod iz Registra dostupan je na službenim web stranicama.

Zahtjev za kategorizaciju molimo poslati na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Zahtjev za kategorizaciju sportaša 2021. godine

 

Odluka o dodatnom produljenju prava kategoriziranih sportaša zimskih sportova (studeni 2021.)

Zahtjev za produljenje prava kategoriziranog sportaša zimskih olimpijskih sportova (2021.)


Obavijest o prestanku obveze plaćanja upravnih pristojbi na rješenja o kategorizaciji sportaša od 1.9.2021
Odluka Vijeća o utvrđivanju međunarodnih natjecanja „A“ kategorije za kategoriziranje sportaša I., II i III kategorije

Pravilnik o kategorizaciji sportaša - prosinac 2021. (pročišćeni tekst)

Pravilnik o kategorizaciji sportaša - prosinac 2020. (pročišćeni tekst)
Pravilnik o kategorizaciji sportaša - veljača 2019. (pročišćeni tekst)

Pravilnik o kategorizaciji sportaša - veljača 2018. (pročišćeni tekst)
Pravilnik o kategorizaciji sportaša - prosinac 2016. (pročišćeni tekst)
Pravilnik o kategorizaciji sportaša - prosinac 2015.

Na 62. sjednici Skupštine Hrvatskog olimpijskog odbora 21. prosinca 2021. godine usvojene su Izmjene i dopune Pravilnika o kategorizaciji sportaša, pročišćeni tekst Pravilnika o kategorizaciji sportaša i kriteriji kategorizacije pojedinih sportova kao sastavni dio Pravilnika o kategorizaciji sportaša, u primjeni od 1. siječnja 2022. godine.

Poštovani,
obavještavamo vas da se od 1. rujna 2021. godine, stupanjem na snagu nove Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN 92/2021), ukida obveza plaćanja upravnih pristojbi za rješenja o kategorizaciji sportaša.

Usvojeno na 59. elektroničkoj sjednici Skupštine Hrvatskog olimpijskog odbora 23. prosinca 2020., kao sastavni dio Pravilnika o kategorizaciji sportaša. U primjeni od 1. siječnja 2021. godine.