Županijske sportske zajednice 


„Sportske zajednice u svom djelokrugu usklađuju aktivnosti svojih članova, potiču i promiču sport u skladu s Nacionalnim programom sporta, osobito sport djece, mladeži i studenata i osoba s invaliditetom, objedinjuju i usklađuju programe sporta te predlažu program javnih potreba u sportu i sudjeluju u njegovu ostvarivanju, skrbe o kategoriziranim sportašima i svojim aktima uređuju opseg i način ostvarivanja njihovih prava te sudjeluju u stvaranju uvjeta za njihovu pripremu za olimpijske igre, svjetska i europska prvenstva te druga velika međunarodna natjecanja, surađuju u ostvarivanju programa Hrvatskoga olimpijskog odbora, odnosno Hrvatskoga paraolimpijskog odbora i Hrvatskoga sportskog saveza gluhih, promiču stručni rad u sportu i sudjeluju u skrbi o javnim sportskim građevinama.“
(Zakon o sportu, članak 48. stavak 3.)

 

Šibenik, 4. lipnja 2021. - Zajednica sportova Šibensko-kninske županije proglasila je najbolje sportašice i sportaše u 2020. godini, a tom prilikom uručena je i nagrada Hrvatskom olimpijskom odboru za promociju sporta te provođenje sportskih programa u 2020. godini. Glavni tajnik HOO-a mr. sc. Siniša Krajač dobio je priznanje za prijateljstvo i podršku sportu Šibensko-kninske županije.