Ispis

Dopredsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) Ivo-Goran Munivrana, v.d. glavnog tajnika HOO-a Josip Čop i pomoćnica glavnog tajnika za pravne i kadrovske poslove Biserka Vrbek, održali su u 16. ožujka 2005. godine konzultativni sastanak s predstavnicima županijskih sportskih zajednica o prijedlogu novog Statuta HOO-a....

Predstavnici deset županijskih sportskih zajednica koje su se odazvale pozivu, imale su slične primjedbe i prijedloge na tekst prijedloga novog Statuta kao i predstavnici nacionalnih sportskih saveza. Glavna primjedba odnosila se na članak 77. koji definira uvjete i kriterije koje mora ispunjavati osoba imenovana za glavnog tajnika HOO-a. Predstavnici županijskih sportskih zajednica mišljenja su kako osoba koja može biti imenovana na tu funkciju, osim što mora imati najmanje pet godina radnog iskustva, da to radno iskustvo mora biti na rukovodećim poslovima u sportu. Također su se usprotivili odredbi članka 76. koji kaže da se mandat glavnog tajnika veže uz mandat Vijeća. Kao alternativu su predložili da se ugradi odredba da se glavnom tajniku, po isteku mandata, osigura radno mjesto u HOO-u sukladno njegovoj stručnoj spremi i iskustvu. Određene primjedbe odnosile su se i na uvođenje sustava interne kontrole (članak 89.), koja bi po njihovu mišljenju bila pandan Nadzornom odboru pa stoga i nepotrebna. Biserka Vrbek objasnila je kako je uvođenje interne kontrole isključivo po nalogu državne revizije i zakonska je odredba. Pismeni prijedlozi i primjedbe bit će upućeni Vijeću koje će ih na sljedećoj sjednici razmotriti te konačni tekst prijedloga novog Statuta uputiti Općoj skupštini na usvajanje, koja će se prema najavama održati početkom travnja.