Knin, 14. studenoga 2019. - Ured za programe sporta na lokalnoj razini Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) i Središnji državni ured za šport (SDUŠ) organizirali su u Kninu iznimno korisnu edukaciju za predstavnike lokalnih sportskih zajednica. Edukativni skup, kojem je u tamošnjoj Gradskoj vijećnici domaćin bila Zajednica sportova grada Knina, uz potporu Gradskog poglavarstva i gradonačelnika Marka Jelića, obilježila je “Radionica za prijavitelje na natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja”. Pred sedamdeset nazočnih radionicu je vodila SDUŠ-ova načelnica Sektora za potporu sustavu športa Martina Jeričević.

Na početku edukacije tehnički urednik HOO-ova nacionalnog servisa vijesti Sportska Hrvatska, Željko Erceg, održao je predavanje o funkcioniranju servisa, koji se popunjava sadržajima sa stranica nacionalnih sportskih saveza, županijskih sportskih zajednica i brojnih udruga uz sustava sporta, a dostupan je i u mobilnoj verziji.
U ime suorganizatora - Hrvatskog olimpijskog odbora - na edukativnom skupu u Kninu sudjelovao je Siniša Krajač, voditelj Ureda za programe sporta na lokalnoj razini. (hoo/vk)