ZAGREB, 30. prosinca 2014. - Ured za programe lokalnog sporta pripremio je posebno priopćenje o raspravi i zaključcima 39. sjednice Skupštine HOO-a održane 29. prosinca a u kontekstu donošenja prijedloga javnih potreba sporta državne razine i položaja sporta na lokalnoj razini u 2015. godini. Osim na sjednici skupštine, mišljenja su izložili i na 7. sjednici Odbora lokalnih sportskih zajednica (LSZ) održanoj istoga dana.

„Sport bez obzira je li natjecateljski ili rekreativan, ima iznimnu ulogu u životu svake zajednice pa tako i onih lokalnih, koje u hrvatskom teritorijalnom ustroju poznajemo kao županijske zajednice. Najbolji primjeri potvrđuju da je upravo u tim sredinama važna promocija društvene uloge sporta, od uključenja u društvo, jačanja javnog zdravstva, do aktivnog djelovanja građanstva i promocije sportskih uspjeha i temeljnih vrijednosti olimpizma kao osnova svakodnevnog života - izvrsnosti, prijateljstva i međusobnog poštovanja odnosno fair playja.

Slijedeći ove smjernice, Hrvatski olimpijski odbor s Uredom za programe lokalnog sporta i u suradnji sa sportskim zajednicama u ovom je olimpijskom ciklusu usmjerio pažnju na četiri ključna strateška smjera koja u konačnici znače doprinos uvjetima i rezultatima razvoja sporta, a prvenstveno razvoj sporta djece i mladeži te stvaranju uvjeta za ravnomjerni razvoj na otocima, na područjima posebne državne skrbi te u ruralnim sredinama, a to su materijalna i financijska potpora stvaranju uvjeta bavljenja sportom u lokalnim sredinama; promicanje olimpijskih vrijednosti; europska partnerstva i solidarnost na djelu; razvoj komunikacijskog i medijskog partnerstva.

Na važnost djelovanja HOO-a na poticanju sporta na lokalnoj razini, skupštinari su posebno istakli iz razloga što je nadležno Ministarstvu u očitovanju na Nacrt programa javnih potreba državne razine i proračun HOO-a za 2015. godinu, od 5. prosinca 2014. godine tražilo promjenu u pristupu tumačenja nadležnosti HOO-a programima poticanja sporta na lokalnoj razini. Zaključci Odbora LSZ kao i Skupštine HOO-a o ovome, a što je ujedno i odgovor HOO-a na predmetni dopis, je činjenica da HOO sukladno odredbi članka 51. stavak 6. Zakona o sportu, ima zakonsku obvezu usklađivati aktivnosti ne samo nacionalnih sportskih saveza, već i sportskih zajednica u županijama i gradu Zagrebu što godinama uspješno čini.

Dokaz tomu su odlični rezultati projekata iz godine u godinu a posebice u motiviranju najmlađih članova društva u bavljenju sportom, učenju sportskih vještina te olimpijskom razumijevanju sporta. Među tim projektima je Olimpijski festival dječjih vrtića u kojeg je godišnje uključeno više od 14 000 djece uz veliki broj odgojitelja, roditelja i pratećih osoba koje doprinose da Festival već 13 godina napreduje sadržajno i brojčano.

Praksa je pokazala, što su predstavnici Zajednica posebno naglasili na ovoj Skupštini, da su višegodišnji uspješni projekti HOO-a i županijskih sportskih zajednica kao što su „Aktivne zajednice" i „ Od sportske škole do OI" od presudne važnosti za stabilnost financiranja sporta na lokalnoj razini i kao takvi bi trebali ostati te se razvijati u skladu s potrebama zajednica. Ovo je posebno važno što je sport danas najviše pogođen mjerama ušteda na županijskoj razini. Stav skupštinara, predstavnika lokalnih sportskih zajednica o ovom području javnih potreba sporta državne razine, Skupština HOO-a je prihvatila kao svoj konačan stav." (hoo/sk)