Nadzorni odbor Hrvatskog olimpijskog odbora pod predsjedavanjem Ivana Jelenčića predsjednika Odbora, održao je u četvrtak, 27. lipnja 2002. godine četvrtu sjednice uz članove Zvjezdanu Tumu Pav...

Nadzorni odbor Hrvatskog olimpijskog odbora pod predsjedavanjem Ivana Jelenčića predsjednika Odbora, održao je u četvrtak, 27. lipnja 2002. godine četvrtu sjednice uz članove Zvjezdanu Tumu Pavlov iz Osijeka i Romea Vrečka iz Zagreba. U radu sjednici nisu, zbog obveza, sudjelovali Branko Bazdan iz Dubrovnika i Marin Glavočić iz Rijeke. «Glavna tema sjednice bila je žalba v.d. glavnog tajnika HOO-a Josipa Guberine na pogreške Vijeća HOO-a pri izboru i imenovanju glavnog tajnika HOO-a. Članovi Nadzornog odbora imali su u kompletan uvid u dokumentaciju o raspisivanju natječaja i izboru glavnog tajnika HOO-a", rekao je Jelinčić napomenuvši da je Nadzorni odbor, temeljem članka 21 o svom radu, zaključio: 1. Natječaj za glavnog tajnika HOO-a raspisan je sukladno odlukama Statuta HOO-a. 2. U provedbi natječajnog postupka nije utvrđena nezakonitost, ali su utvrđene određene proceduralne pogreške. a) Vijeće nije decidirano donijelo odluku koji kandidat ispunjava uvjete natječaja. b) Odluka Vijeća HOO-a je nepotpuna, jer nedostaje datum stupanja na dužnost izabranog tajnika, te odluka o razrješnici v.d. glavnog tajnika kao i odluka o imenovanju glavnog tajnika. 3. Nadzorni odbor razmotrio je i preporuke, odnosno mišljenja, Ministarstva prosvjete i sporta Republike Hrvatske i Gradskog ureda za opću upravu grada Zagreba o radnom statusu Ivice Miočića Stošića i zaključio da se ne smatra nadležnim odlučivati o ispunjavaju uvjeta iz natječaja, pa je ta ocjena prepuštena članovima Vijeća HOO-a. 4. Nadzorni odbor preporučuje Vijeću HOO-a da pristupi izradi provedbenog akta koji će regulirati raspisivanje natječaja i izbor glavnog tajnika HOO-a u budućnosti. 5. Nadzorni odbor preporučuje Vijeću HOO-a da u budućnosti za praćenje rada Vijeća osigura tonski zapis ili stenografsko vođenje zapisnika. 6. Nadzorni odbor preporuča Vijeću HOO-a da s obzirom na složenost, problematiku rada i funkcioniranje HOO-a u što kraćem roku i u skladu sa zakonskim propisima, a u interesu hrvatskog sporta, riješi i imenuje glavnog tajnika HOO-a".