REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA, PRIMORSKO GORANSKA GRAD RIJEKA GRADONAČELNIK U Rijeci, 9. ožujka 1994. godine HRVATSKOM OLIMPIJSKOM ODBORU n/r Slavko Podgorelec Zagreb, Berislavićeva 2 P... REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA, PRIMORSKO GORANSKA GRAD RIJEKA GRADONAČELNIK U Rijeci, 9. ožujka 1994. godine HRVATSKOM OLIMPIJSKOM ODBORU n/r Slavko Podgorelec Zagreb, Berislavićeva 2 PISMO NAMJERE ZA ORGANIZACIJU XIV. MEDITERANSKIH IGARA 2001. GODINE Štovani gospodine, Nakon što su primili Vaše pismo s nadnevkom od 7. veljače 1994. godine u Riječkom sportskom savezu i odjelu gradske uprave za šport i tehničku kulturu obavljene su obimne pripreme. Namjera koju smo višekratno izražavali glede organizacije XIV. Mediteranskih igara 2001. godine u cijelosti je potvrđena u razgovorima između predstavnika Riječkog športsko saveza i gradske uprave Grada Rijeke. Grad Rijeka s okolicom, po našoj procjeni i mišljenju, mogao bi se prihvatiti organizacije XIV. mediteranskih igara 2001. godine. Da ocjenu zadovoljavanja kriterija navedenih u telefaksu glavnog tajnika CIJM – gospodina Nikosa Filaretosa od 14. siječnja 1994. godine, ne bi donosili na temelju impresija i osjećaja naručili smo od Urbanističkog instituta Rijeke, d.o.o. izradu stručnog elaborata po nazivom «Stanje i potencijali športskih objekata u Gradu Rijeci u funkciji organizacije XIV. mediteranskih igara 2001. godine. Elaborat čiji je ugovoreni rok izrade 10. ožujak 1994. godine samo je jedan dio obimne dokumentacije kojom bi valjalo zadovoljiti kriterije CIJM-a te Vas glede tražene dokumentacije, a u svezi rokova molimo na razumijevanje. Odlukom Hrvatskog olimpijskog odbora o kandidaturi Republike Hrvatske za organizaciju XIV. mediteranskih igara 2001. godine te povjeravanjem priprema i poslova u svezi ove odluke Gradu Rijeci, nastavit će se sa potrebnim radnjama na iscrpnoj izradi tražene dokumentacije pri čemu očekujemo svekoliku potporu i podršku Hrvatskog olimpijskog odbora. U nadi da ćemo imati Vaše razumijevanje za iskazanu namjeru srdačno zahvaljujemo na susretljivosti i ukazanom povjerenu. Uz iskrene športske pozdrave, s osobitim štovanjem. Za Riječki športski savez, Miljenko Oštrić Gradonačelnik, Slavko Linić