Pravo na pristup informacijama

Sve informacije koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Hrvatski olimpijski odbor (HOO) kao tijelo javne vlasti dostupne su prema Zakonu o pravu na pristup informacijama zainteresiranima ovlaštenicima prava na informaciju. Korisnik prava na informaciju je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba.

 

Pravo na pristup informaciji korisnik ostvaruje podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Ako se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti obrazac Zahtjev za pristup informacijama i uputiti ga službeniku za informiranje u Hrvatskom olimpijskom odboru Maji Čizmić Regula.

 

Kontakt adresa:
Hrvatski olimpijski odbor
Trg Krešimira Ćosića 11
Tel. 01 3650 547, fax 01 3659600
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 8.00 do 12.00 sati

 

Dokumenti:
Zakon o pravu na pristup informacijama - pročišćeni tekst
Zahtjev za pristup informacijama 
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Odluka o imenovanju službenika
Kriteriji za visinu naknade


Izvješće 2015. godine

Izvješće 2016. godine

Izvješće 2017. godine

Izvješće 2018. godine

Izvješće 2019. godine
Izvješće 2020. godine

Izvješće 2021. godine