Ispis

Iako je vidljiv određeni napredak, nedostatno sudjelovanje žena u sportskim aktivnostima na svim razinama i dalje je prisutno te zahtijeva brzo rješavanje, stoji u izvješću Ane Sršen, članice Komisi...

Iako je vidljiv određeni napredak, nedostatno sudjelovanje žena u sportskim aktivnostima na svim razinama i dalje je prisutno te zahtijeva brzo rješavanje, stoji u izvješću Ane Sršen, članice Komisije za skrb o ženama u sportu koja je sudjelovala u radu Regionalnog seminara za žene u sportu 14 nacionalnih olimpijskih odbora južne Europe.

Seminar održan u Istanbulu usvojio je niz preporuka od kojih i preporuku Međunarodnog olimpijskog odbora i Olimpijske solidarnosti na poticanje programa Olimpijske solidarnosti koji podupiru sudjelovanje djevojaka i žena u sportu. Među brojnim preporukama nacionalnim olimpijskim odborima i Europskim olimpijskim odborima, te Komisijama za skrb o ženama u sportu, važna je ona o razrješavanju problema spolne jednakosti unutar pravnih akata i programa matičnih organizacija, proširenje utjecaja na sudjelovanje u izvršnim tijelima, podršci ženskih članova u razvoju njihovih karijera, uključivanje muških članova u razvijanje strategija i sudjelovanja žena u sportu, te stvaranje ili ažuriranje nacionalne baze podataka o sudjelovanju žena o sportu na svim razinama i segmentima (natjecateljski, administrativni, mentorski i dr.).

Važna je preporuka poticanje NOO u osiguranju udjela od najmanje 20% žena na pozicijama odlučivanja unutar NOO, nacionalnih saveza, te identifikacija slobodnih upravljačkih mjesta i osmišljavanje kampanja za izbor kandidatkinja za ta mjesta. Četvrta razina preporuka odnosi se na zastupanje i osnivanje mentorstva, obrazovne programe za bivše natjecateljice što je put k profesionalnoj karijeri u sportu te lobiranje medija za problematiku ravnopravnosti spolova i učestalije zastupljenosti tih tema.