Zagreb, 9. studenoga 2015. – Komisija za ravnopravnost spolova HOO-a (prethodno zvana Komisija za žene u sportu), sastala se u ponedjeljak na 7. sjednici kako bi prokomentirali i raspravili o održanim seminarima te budućim koracima.
Izmjenama i dopunama Statuta HOO-a od 6. studenoga 2015., Komisija za žene u sportu preimenovana je u Komisiju za ravnopravnost spolova, no područje djelovanja savjetodavnog tijela Vijeća HOO-a ostalo je isto.


Pod predsjedanjem dopredsjednice HOO-a Morane Paliković Gruden, članovi Komisije primili su na znanje niz izvješća o aktivnostima koordinatorica za žene u sportu te pojedinih članova Komisije koji su sudjelovali u međunarodnim aktivnostima.
Seminar za koordinatorice za žene u sportu koji je u lipnju održan u Bjelovaru, ocijenjen je iznimno uspješnim, a zaključci seminara su usvojeni i na sjednici Komisije te je odlučeno da se osnuje radno tijelo HOO-a koje bi se kroz 10 mjeseci za potrebe ženske mreže bavilo posebno seksualnim uznemiravanjem i zlostavljanjem zbog stvaranja i uvođenja pravila i protokola u slučajevima evidentiranog uznemiravanja i zlostavljanja kao i izrada Kodeksa prihvatljivog ponašanja koji bi trebao regulirati nedozvoljeno ponašanje i definirati nultu toleranciju na nasilje.

Članovi Komisije dobili su i informaciju o održanom Seminaru o ravnopravnosti spolova u sportu, koji se održao u listopadu u Zagrebu u organizaciji HOO-a i Međunarodnog odbora Mediteranskih igara, a na kojem su prema riječima Morane Paliković Gruden ostala zapažena predavanja Ane Sršen, Lidije Bojić-Ćaćić, Ratka Cvetnića i Sande Čorak.

Izvješće sa sastanka koordinatora SCORE projekta Europske nevladine sportske organizacije (ENGSO) podnijela je Gordana Borko, a projekt promovira rodnu jednakost među sportskim trenerima te je podržan od Erasmus +Sport programa. Projekt je u završnoj fazi te se u skoro vrijeme očekuje njegova primjena u zemljama partnerima, među kojima je i Hrvatska te HOO kao nositelj projekta.
Sanda Čorak, predsjednica Hrvatskog judo saveza i članica Komisije, predstavila je projekt istraživanje „Judo je moj sport – sudjelovanje i perspektiva žena" o sudjelovanju žena u judu, kako u natjecateljskom dijelu, tako i upravljačkom. Zaključak je Komisije da se takvo istraživanje, sa preporukama i ciljevima, napravi i u ostalim savezima borilačkih sportova (olimpijskih i neolimpijskih), a nakon toga da se širi i na ostale sportove/saveze. Na taj način bi svaki savez imao pregled stanja sudjelovanja žena u njihovu sportu, ali što je i važnije preporuke kako žene što aktivnije uključiti u bavljenje sportom i upravljanje.

Komisija je također zaključila kako je u sljedećoj godini potrebno održati niz edukativnih seminara za sportašice i sportaše, trenere i roditelje te da Komisija za ravnopravnost spolova u financijskom planu HOO-a za 2016. ima stavku i osigurana sredstva za redovan rad mreže žena koordinatorica u sportu, za edukaciju i konferencije i seminare. (hoo/gg)