ZAGREB, 20. ožujka 2014. - U 2013. godini u Hrvatskoj je bilo 280.790 registriranih natjecatelja po svim dobnim skupinama, od čega tek 17 posto žena, vidljivo je to iz izvješća Komisije Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) za žene u sportu za prošlu godinu. Najviše je natjecateljica bilo u seniorkama (18.646), ali su činile samo 14 posto ukupnog broja natjecatelja u toj dobnoj skupini. Izvješće predstavljeno na sastanku Komisije 19. ožujka 2014. ukazuje na podzastupljenost žena u svim segmentima sporta.

 

HOO u okviru godišnjih upitnika o nacionalnim sportskim savezima (NSS) vodi evidencije o rodnoj zastupljenosti. Evidencija o zastupljenosti žena na rukovodećim i stručnim pozicijama za 2013. godinu pokazala je kako je među predsjednicima NSS-a tek 7 posto žena, dok žene čine čak 48 posto administrativnog osoblja u savezima. Od 2.443 trenera u NSS-ima 290 (12 posto) ih je žena, a među izbornicima ih je 23 (15 posto) od ukupno 134. U svjetskim i europskim sportskim organizacijama NSS-i su u 2013. godini imali ukupno 181 zastupnika, od čega samo 23 žene. Ni zastupljenost žena među hrvatskim međunarodnim sucima i delegatima nije puno bolja, na tom području čine 18 posto.

 

Od 3.874 kategoriziranih sportaša u 2013. godini njih 1.406 (36 posto) su žene. Najzastupljenije su u kategorijama darovitih sportaša VI. kategorije sa 41 posto i vrhunskih sportaša III. kategorije sa 40 posto.

 

Nešto je povoljnija situacija za sportašice u razvojnim programima HOO-a. U programu potpore sportašima mlađih dobnih kategorija sportašice čine 46 posto korisnika, a u individualnom programu posebne skrbi o mladima 40 posto. Među kvalitetnim sportašima (Program III) sportašice su zastupljene sa 50 posto. Niti jedna ženska sportska ekipa nije uvrštena u razvojni program HOO-a, a među trenerima čiji rad sufinancira HOO samo je 8 posto žena.

 

Predsjednica Komisije Morana Paliković Gruden ukazala je na potrebu rodnog označavanja sportskih objekata, iz čega bi se utvrdio broj terena i dvorana koji sportašicama iz raznih razloga nisu dostupni, a često jer se u upotrebi i terminima prednost daje njihovim muškim kolegama.

 

Zanimljiva je novost za Komisiju kao pokretača inicijative podatak, da je prvi put od utemeljenja Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, program studija od 2014. godine izjednačen za studentice i studente. Tako sada, primjerice, studentice mogu slušati predavanja o nogometu, a studenti o ritmičkoj gimnastici.

 

Komisija, čiji su prioriteti u narednom razdoblju borba protiv stereotipa, nasilja na terenu te ravnopravnost u pristupu sportskoj infrastrukturi, dobila je još jednu podršku u obliku Strategije za ravnopravnost spolova Vijeća Europe od 2014. do 2017. Zajedno sa Zakonom o ravnopravnosti spolova i statutom HOO-a one su temelj akcijskog plana Komisije za realizaciju Nacionalne politike za ravnopravnost spolova.