ZAGREB, 12. prosinca 2013. - Komisija za žene u sportu Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) organizirala je 11. prosinca 2013. u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta i Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba VI. seminar za koordinatorice za žene u sportu.

 

Seminar pod nazivom „Žene u sportu: mogućnosti i ograničenja” kojim je predsjedavala predsjednica Komisije Morana Paliković Gruden okupio je više od 40 koordinatorica nacionalnih sportskih saveza i županijskih sportskih zajednica, goste i predavače.

 

Glavni tajnik HOO-a Josip Čop osvrnuo se u uvodnom dijelu na statistiku koja pokazuje kako su žene i dalje podzastupljene u sportskim organizacijama. Prema upitniku Komisije, od 8 538 djelatnika u sportu samo 16 posto čine žene, dok je među stručnjacima udio tek nešto veći i čini 20 posto. Zanimljiva je činjenica da, iako je u Hrvatskoj udio žena među sportašima svega 17 posto, one su osvojile 41 posto svih olimpijskih, svjetskih i europskih medalja. Zaključak je kako žene značajno doprinose sportskim rezultatima, ali su istodobno zanemarene u sportskom upravljanju i administraciji.
Martina Jeričević, voditeljica Službe za sport u sustavu obrazovanja i sportsku rekreaciju u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta istaknula je kako su žene postale nezaobilazan faktor u sportu, ali je broj žena i dalje premalen te je ga je potrebno povećati na upravljačkim funkcijama.

 

Na Akcijski plan Grada Zagreba za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015. osvrnula se Tanja Ališić, stručna savjetnica za sport u Gradskom uredu. Ravnateljica ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH Helena Štimac Radin smatra kako je potrebno koristiti upravo tu Nacionalnu politiku za ravnopravnost spolova kao alat za povećanje broja žena na svim razinama upravljanja u sportu.

 

Savjetnik pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Josip Grgić govorio je o problemu seksističkog prikazivanja sportašica u medijima koje pridonosi ograničenjima za žene u sportu. Pritom je napomenuo da je u sklopu praćenja medijskih sadržaja u svom Izvješću o radu za 2012. godinu Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova ukazala na neravnopravan tretman u medijskom praćenju sportaša i sportašica pri čemu žene u sportu medijski prostor često zauzimaju prvenstveno u kontekstu svođenja na objekt muškog pogleda čime se u prvi plan stavlja njihov fizički izgled, a ne sportska dostignuća.

 

Morana Paliković Gruden ukazala je na činjenicu da od pet točaka Preporuka HOO-a donesena u veljači 2012. slijedom odredbi Nacionalne politike za ravnopravnost spolova većina nije provedena. Preporuka o uvođenju odredbe o izboru 40 posto žena u tijela sportske udruge nije provedena, evidencija o zastupljenosti žena u sportu se djelomično provodi kroz upitnike nacionalnim sportskim savezima u pripremi Programa i proračuna HOO-u, preporuka o stručnom usavršavanju i osposobljavanju u članicama kao i seminar u organizaciji Hrvatske olimpijske akademije za upravljačke poslove nisu ostvareni.

 

Članak profesora poslovne psihologije na londonskome Sveučilištu Tomasa Chamorro Premužića bila je inspiracija za izlaganje člana Komisije Ratka Cvetnića na temu „Zašto su muškarci rođeni vođe? Ili ipak nisu?“. U članku se obrađuje teza kako muškarci u većini imaju karakternu crtu koja ih dovodi na visoke položaje, a to je samodopadnost i oholost, dok žene karakterno više njeguju suosjećanje, umjerenost i skromnost. Međutim, ista ta karakterna crta muškarce sprečava da dobro obave posao na toj poziciji.

 

Ana Sršen upoznala je sudionike seminara s položajem žena u paraolimpijskom sportu, gdje se često susreću s dvostrukom diskriminacijom. Pozitivan trend vidljiv je u Hrvatskom veslačkom savezu u kojem je osnovano povjerenstvo za žensko veslanje čija je inicijatorica Mirna Rajle Brođanac.Zaključci VI. seminar za koordinatorice za žene u športu će biti poslani u pisanoj formi koordinatoricama na usvajanje, te nakon toga će biti objavljeni na www.hoo.hr.