ZAGREB, 19. rujna 2013. - Komisija Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) za žene u sportu održala je 17. rujna 2013. u sjedištu HOO-a u Zagrebu drugu sjednicu u ovom mandatu.

 

U suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta izdan je zbornik radova V. seminara Komisije za koordinatorice za žene u sportu na temu „Ususret Olimpijskim igrama London 2012.“. Osim što prikazuje brojke i statistike o zastupljenosti žena na upravljačkim funkcijama u nacionalnim olimpijskim odborima, međunarodnim sportskim federacijama i nacionalnim sportskim savezima te sudjelovanju sportašica na olimpijskim igrama, Zbornik se bavi i zakonodavnim okvirom ravnopravnosti spolova u sportu, ženama u kontekstu povijesti olimpizma, inicijativama Europske unije na području ravnopravnosti spolova, primjerima dobre prakse iz cijelog svijeta te usporedbom nagrađivanja žena i muškaraca u hrvatskom sportu.

 

Predsjednica Komisije i dopredsjednica HOO-a Morana Paliković Gruden predložila je održavanje VI. Seminara za koordinatorice za žene u sportu u 2013. godini. Mrežu koordinatorica u nacionalnim sportskim savezima i županijskim sportskim zajednicama osnovala je Komisija 2007. s ciljem povezivanja, provedbe istraživanja o položaju žena u sportu te provedbe mjera za poboljšanje statusa žena u sportu.

 

Komisija će se i ubuduće aktivno zauzeti za realizaciju Nacionalne politike za ravnopravnost spolova usvojene u srpnju 2011. koja nije donijela značajne pomake. Upravo na inicijativu Komisije u Nacionalnu politiku za ravnopravnost spolova za razdoblje 2011.-2015. prvi puta su unesene odredbe mjera za provođenje ravnopravnosti u sportu.