ZAGREB, 27. veljače 2013. - Komisija Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) za žene u sportu održala je 27. veljače 2013. konstituirajuću sjednicu. Za mandatno razdoblje 2012. - 2016. za predsjednicu Komisije je imenovana dopredsjednica HOO-a Morana Paliković Gruden, kojoj je ovo treći mandat, kako u Vijeću HOO-a, tako i na čelu Komisije.

 

Članovi Komisije su Branka Matković, Jasna Višnjević, Mirna Rajle Brođanac, Danira Bilić, Nada Senčar, Sanda Čorak, Linda Antić Mrdalj i Ratko Cvetnić, a tajnicom Komisije imenovana je voditeljica razvojnih programa HOO-a Gordana Borko. Komisija je savjetodavno i stručno tijelo Vijeća HOO-a koje donosi mišljenja, zaključke i prijedloge o statusu i ravnopravnosti žena u svim segmentima u sportu; potiče zastupljenost žena na upravljačkim pozicijama u sportu, senzibiliziranje javnosti te edukaciju o pitanjima žena u sportu.

 

Komisija za žene u sportu jedna je od najaktivnijih u HOO-u. Od dosadašnjih aktivnosti Komisije posebno valja istaknuti uputu članicama HOO-a za ostvarivanje mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova. Naime, Hrvatski sabor je 2011. donio Nacionalnu politiku za ravnopravnost spolova za razdoblje 2011. - 2015. čiji su sastavni dio prvi puta i odredbe mjera za provođenje ravnopravnosti u sportu. HOO koordinira, planira i provodi mjere kojih je nositelj te podnosi godišnje izviješće Uredu za ravnopravnost spolova Vlade RH. Komisija je proteklih godina redovito održavala seminare za koordinatorice za žene u sportu. Mrežu koordinatorica osnovala je Komisija 2007., a čine je žene koje su delegirane iz nacionalnih sportskih saveza i županijskih sportskih zajednica, kako bi se promicala i poticala ravnopravnost spolova u sportu.

 

U narednom razdoblju Komisija će se posebno posvetiti daljnjem razvoju i proširenju Mreže koordinatorica te će poticati uključivanje žena u upravljačka i stručna tijela hrvatskih i međunarodnih sportskih organizacija, a posebno u Skupštinu HOO-a. Predviđen je i akcijski plan za provedbu programa osposobljavanja žena za poduzetništvo u sportu.