Zagreb, 20. listopada 2011. - Komisija za skrb o ženama u sportu Hrvatskog olimpijskog odbora pod vodstvom predsjednice Morane Paliković Gruden, članice VIjeća HOO-a, održat će IV. seminar Mreže koordinatorica u sportu 22. listopada u Opatiji.

 

Ključne teme Seminara su Mjere za unapređenje statusa žena u športu – Nacionalna politika za ravnopravnost spolova 2011. - 2015.; Zaključci i preporuke X. Europske konferencije o ženama u športu – vodič za organizaciju športskih priredbi a organiziran je u sklopu IX. Konferencije o športu Alpe – Jadran od 21.do 22. listopada 2011. na temu „Problematika financiranja u športu“ i „ Specifičnosti i problemi organizacije športskih priredbi“ a u suorganizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Radne zajednice Alpe Jadran, Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te Hrvatskog olimpijskog odbora.

 

Koordinatorice - predstavnice nacionalnih sportskih saveza
Koordinatorice - predstavnice županijskih sportskih saveza i ZŠS-a