ZAGREB, 8. lipnja 2010. – Komisija za skrb o ženama u sportu HOO-a, u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa, održala je okrugli stol na temu "Stanje i perspektive ženskog ekipnog sporta u Hrvatskoj", a po završetku konstruktivne rasprave i niza izlaganja i iskustava, doneseni su i zaključci:

ZAGREB, 8. lipnja 2010. – Komisija za skrb o ženama u sportu HOO-a, u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa, održala je okrugli stol na temu „Stanje i perspektive ženskog ekipnog sporta u Hrvatskoj“, a po završetku konstruktivne rasprave i niza izlaganja i iskustava, doneseni su i zaključci:
1. u svim strateškim dokumentima RH osigurati ravnopravnost žena i muškaraca u sportu. Posebno voditi brigu o zastupljenosti žena u pojedinim sportovima kroz stalno praćenje broja sportašica i klubova;
2. sportašice, posebno u ekipnim sportovima, ne ostvaruju dovoljnu zastupljenost sa svojim natjecanjima i rezultatima u programima javne televizije, a promicanje ravnopravnosti spolova, pa i u sportu, je zakonska obaveza javne televizije te tražimo da tu obavezu i ispunjava. Žene u sportu podržavaju i predlažu uvođenje III. programa – sportskog programa HRT-a kroz koji žele ostvariti i prisutnost i promociju ženskog ekipnog sporta;
3. uključivanje muškaraca iz područja sporta u uspostavu ravnopravnijeg položaja žena u sportovima, posebno ekipnim;
4. kroz programe razvoja ženskog sporta, posebno ekipnog, treba posebno osigurati: sportsku infrastrukturu i sportske objekte za ženski i muški sport jednake kvalitete (od škola do klubova); dodatno obrazovanje trenera za ženski ekipni sport i njihovo zapošljavanje, naročito na lokalnoj razini; poticanje osnivanja klubova i natjecanja za mlade žene
Jedan od gostiju okruglog stola bio je i izvršni dopredsjednik NK Dinamo Zdravko Mamić koji je konstatirao krizu rukovođenja kao jedan od ključnih problema, ali isto tako i nedovoljnu zastupljenost ženskog ekipnog sporta u medijima: „Svi zajedno moramo podržati prijedlog HOO-a za pokretanjem III. programa HTV-a kao sportskog programa – to je jedini spas za cjelokupni hrvatski sport, pa tako i ženski ekipni sport“, rekao je Mamić.
U izlaganjima koordinatorica Komisije koje dolaze iz najpopularnijih ekipnih sportova (rukomet - Lidija Bojić Ćaćić; košarka - Linda Antić Mrdalj; odbojka - Josipa Rupić) čula su se razna iskustva. Linda Antić Mrdalj govorila je o alarmantnom stanju u ženskoj košarci čiji je najniži rang natjecanja A2 liga, a u kojoj polako dolazi do gašenja klubova, što zbog financijske situacije, a što zbog lošeg rukovođenja ili nedovoljnog poznavanja sporta od strane ljudi u upravi. Također je istaknula i problem zastupljenosti ženske košarke u medijima, a posebice na javnoj televiziji.
Predsjednica Komisije Morana Paliković Gruden istaknula je i problem kriterija za financiranje ženskog ekipnog sporta kao i nepostojanje dovoljno ženskih klubova. Gotovo svi sudionici okruglog stola složili su se u jednom – nedovoljna zastupljenost u medijima i hitno pokretanje III. programa HTV-a kao sportskog programa.