Zagreb, 3. studenoga 2021. - Još tjedan dana - ili konkretnije do 11. studenoga 2021. godine - traje natječaj za dodjelu HOO-ove Nagrade Matija Ljubek za 2021. godinu. Nakon odluke na 22. sjednici Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO), tekst natječaja objavljen je u Sportskim novostima dana 22. listopada 2021. godine, kao i na web stranici HOO-a. 

Nagrada Hrvatskog olimpijskog odbora Matija Ljubek sljednica je Trofeja HOO-a, a dodjeljuje se kao nagrada za životno djelo u oblasti sporta pojedincima i udrugama. 
Kandidate mogu predlagati pojedinci, sportski klubovi i nacionalni sportski savezi, te zajednice sportskih udruga i saveza na području Republike Hrvatske. Predlagač je dužan obrazložiti kandidaturu kratkim životopisom kandidata i podacima o sportskoj aktivnosti odnosno drugoj srodnoj aktivnosti koja je značajna za razvoj sporta, i to u roku od 20 dana od dana objavljivanja odluke.

Da bi postao dobitnikom Nagrade Matija Ljubek pojedinac treba ispunjavati sljedeće uvjete: da u sportskim udrugama aktivno djeluje najmanje 30 godina, te da je navršio 60 godina života, uz ostvarenje jednog od sljedeća tri kriterija tijekom svog djelovanja u sportu: postignuta značajna ostvarenja na području znanstvenog,
stručnog i/ili pedagoškog rada u sportu, ostvareni značajni rezultati u aktivnoj sportskoj karijeri, ostvaren značajan doprinos u razvoju pojedinog sporta ili
sporta u cjelini.

Da bi postala dobitnikom Nagrade Matija Ljubek, udruga treba ispunjavati ove uvjete: početak djelovanja najmanje od 1990. godine, djelovanje na unaprjeđenju tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži, odnosno sportsko-rekreacijskih aktivnosti, ili ostvareni iznimni sportski rezultati, drugim riječima - značajan doprinos razvoju pojedinog sporta ili sporta u cjelini.

Nagradu predstavlja portretna skulptura Matije Ljubeka, rad akademskog kipara Stipe Sikirice, izrađena u bronci, a njezin sastavni dio je i pisana povelja.

Do 11. studenoga prijedlozi se mogu dostaviti na adresu: 

HRVATSKI OLIMPIJSKI ODBOR

Zagreb, Trg Krešimira Ćosića 11
(s naznakom) za Nagradu HOO-Matija Ljubek

 

U nastavku su obrasci za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade Hrvatskog olimpijskog odbora - Matija Ljubek za 2021. godinu za pojedince i sportske udruge.         

                               

Obrazac za kandidaturu - pojedinac

 

Obrazac za kandidaturu - udruga