Zagreb, 27. lipnja 2019. – U hotelu Kolovare u Zadru, danas i sutra (27. i 28. lipnja) u sklopu 28. Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske održava se trenerski seminar u organizaciji HOO-ova odjela za istraživanje i unapređenje razvojnih programa te suradnji s Hrvatskim kineziološkim savezom i Kineziološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. Tema seminara vrlo je aktualna i za vrhunska sportska dostignuća važna -  Psihološka dijagnostika i mentalna priprema sportaša, a okupljanje stručnjaka trenerske struke izvrsna je prilika za razmjenu znanja, sučeljavanje mišljenja i širenje granica spoznaje s ciljem formiranja sportske izvrsnosti.

 

Prvog dana seminara na rasporedu su dvije cjeline: predavanje „Psihologija sporta i psihološka dijagnostika“ koje obuhvaća razvoj i primjenu psihologije sporta, psihološku dijagnostiku u sportu te njenu praktična primjenu u radu trenera kao i iskustva iz prakse, te predavanje „Psihološka priprema I. – postavljanje ciljeva“ koje će prenijeti spoznaje o važnost ciljeva te uputiti u pravila njihova postavljanja (SMART ciljevi), uz demonstraciju putem praktične vježbe.

 

Drugi dan seminara rezerviran je za nastavak rada na psihološkoj pripremi sportaša kroz predavanja „Psihološka priprema II. – pažnja i koncentracija“ koje obuhvaća uvid u tipove pažnje, karakteristike fokusiranog sportaša i tehniku “Vraćanje osnovama” te praktične vježbe, i „Psihološku pripremu III. – optimizacija razine pobuđenosti“ koje uključuje teme: optimizacija za vrhunsku izvedbu, osvještavanje i regulacija razine pobuđenosti, IZOF model te strategije i tehnike optimizacije razine pobuđenosti.

 

Program trenerskog seminara Zadar, lipanj 2019.