Zagreb, 18. rujna 2017.(SDUŠ) - Hrvatski olimpijski odbor zatražio je i dobio suglasnost Središnjeg državnog ureda za šport na Zahtjev za drugom Izmjenom i dopunom Financijskog plana Hrvatskog olimpijskog odbora za 2017. godinu.


Uz davanje suglasnosti, a s obzirom da se u spomenutoj Izmjeni prenamjenjuju sredstva sa stavke razvojnih programa trenera, Središnji državni ured za šport skrenuo je pažnju na to da se u budućem planiranju posebno posveti pozornost na sufinanciranje stručnog rada kako ne bi došlo da neizvršenja planiranih programa za jedan od najvažnijih segmenata razvoja športa. Isto tako, predložio je i da se izmjenama kriterija uključi veći broj trenera iz više športova, odnosno da se trenerima povećaju iznosi naknada kako bi se ova prioritetna sredstva u potpunosti iskoristila sukladno odobrenim programima.


Do sada provedene analize i istraživanja u svrhu izrade Nacionalnog programa sporta pokazale su neadekvatan status i skrb o stručnom radu u športu na svim razinama, od lokalne do nacionalne odnosno reprezentativne. Upravo iz tih razloga kao jedan od strateških prioriteta Nacionalnog programa sporta, a time i Središnjeg državnog ureda za šport, nameće se potreba za rješenjem uočenih problema.


Ipak, Središnji državni ured za šport sukladno članku 75. stavku 10. Zakona o sportu dao je suglasnost na Zahtjev jer je namjena sredstava na programima na kojima se povećavaju iznosi većinom usmjerena na potrebe nastupa športaša na natjecanjima, pa ju smatra opravdanom. (izvorni članak)