Zagreb, 5. rujna 2017. -  Središnji državni ured za šport (SDUŠ) odlučio je proširiti pravo sportaša studenata na subvenciju školarine i za one koji će studirati na privatnim učilištima u Republici Hrvatskoj u akademskoj 2017/2018. godini.  
 
Prema odluci SDUŠ-a pravo na subvenciju imaju redovni i  izvanredni studenti na bilo kojem državnom i privatnom visokom učilištu u Hrvatskoj a rok prijave je 26. rujna 2017. Uvjet je da su nastupajući za Republiku Hrvatsku osvojili medalju na Olimpijskim igrama, Paraolimpijskim igrama i Olimpijskim igrama gluhih. Potvrdu o osvajanju medalja na Olimpijskim igrama (OI) sportaš može dobiti od Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) podnošenjem zahtjeva za izdavanje takve potvrde.
 
Izmjena Natječaja za dodjelu subvencija
Obrazac za prijavu na Natječaj za dodjelu subvencija