Sportska Hrvatska prenosi, Zagreb, 5.lipnja 2017. - Središnji državni ured za šport: Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja športa - Državna tajnica Središnjeg državnog ureda za šport, Janica Kostelić, na temelju članka 16. stavka 3. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija 

 

(„Narodne novine“, broj: 82/15), Zakona o sportu („Narodne novine“, broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), donijela je Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja športa („Narodne novine“, broj: 49/17) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) koji omogućava priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja športa u svrhu ostvarivanja poslovnog nastana i pružanja usluga reguliranih profesija iz područja športa (sportski trener, sportski učitelj / instruktor i sportski voditelj) na privremenoj i povremenoj osnovi.

(Središnji državni ured za šport/ izvorni članak)