Ispis

Zagreb, 22. svibnja 2017. – Skupština Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) na svojoj 48. sjednici održanoj 22. svibnja 2017. godine donijela je na prijedlog Vijeća HOO-a jednoglasnu odluku da se prihvati ponuda Erste&Steiermärkische Bank d.d. kojom se odobrava dugoročni kredit te zaključi nagodba s Privrednom bankom Zagreb (PBZ) o jednokratnoj otplati kreditnih obaveza.

Ova odluka važan je korak u provođenju plana financijskog i operativnog restrukturiranja HOO TV d.o.o. kojeg je Vijeće usvojilo u svibnju 2015. godine. Ponuda Erste&Steiermärkische Bank d.d. kojom se odobrava dugoročni kredit za refinanciranje kreditnih obaveza prema PBZ-u donijet će značajne uštede a sredstva za otplatu izdvajat će se isključivo iz vlastitih izvora HOO-a.

 

Izmjenama i dopunama financijskog plana HOO-a za 2017. godinu preraspodijeljena su neutrošena sredstva iz izvora Državnog proračuna iz 2016. godine u iznosu od 1,15 milijun kuna. Prema novom planu uvećane su stavke pripreme i natjecanja nacionalnih sportskih saveza za 352 tisuće kuna, stipendije olimpijskih kandidata za ukupno 582 tisuće kuna te posebni projekti za poticanje i razvoj sporta za 100 tisuća kuna. (hoo/msč)