Zagreb, 7. ožujka 2017. - Hrvatski olimpijski odbor (HOO) obavijestio je svoje članice o obavezi naplate upravnih pristojbi u postupku kategorizacije sportaša. 

 

Upravne pristojbe naplaćivat će se od 16. ožujka 2017. godine na
- podnošenje svakog Zahtjeva za kategorizaciju sportaša u iznosu od 20,00 kn (tar.br.1. iz Tarife upravnih pristojbi)
- izdavanje rješenja o kategorizaciji sportaša u iznosu od 50,00 kn (tar.br.2.2. iz Tarife upravnih pristojbi)
U slučaju podnošenja Žalbe na rješenje o kategorizaciji sportaša ili odbacivanje zahtjeva za kategorizaciju sportaša treba priložiti upravnu pristojbu u iznosu od 50,00 kn (tar.br.2.2. iz Tarife upravnih pristojbi)

 

Obveza plaćanja upravne pristojbe na podnošenje zahtjeva za kategorizaciju sportaša, i izdavanje rješenja o kategorizaciji sportaša, temelji se na odredbi članka 1. Zakona o upravnim pristojbama koji propisuje obvezu naplate upravnih pristojbi za pismena i radnje i pred pravnim osobama koje imaju javne ovlasti. Ako je sportaš kao podnositelj Zahtjeva za kategorizaciju sportaša naveden u Zakonu o upravnih pristojbama (NN 115/16) kao osoba koja je oslobođena od plaćanja upravnih pristojba, tada takav sportaš treba donijeti dokaz o pravu na oslobođenje od plaćanja pristojbi.

 

Nedvojbeno je da obveza plaćanja upravne pristojbe (biljega) u iznosu od 20,00 + 50,00 kn predstavlja veliki teret za sportaše. HOO je već pokrenuo zamolbu prema Ministarstvu financija i Vladi Republike Hrvatske da se radnje u rješavanju pitanja kategorizacije sportaša oslobode od plaćanja upravne pristojbe, no za takvo rješenje treba pričekati slijedeće izmjene Zakona o upravnim pristojbama.

 

Mišljenje Porezne uprave Ministarstva financija