Zagreb, 1. veljače 2017. - Komisija Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) za ravnopravnost spolova u sportu održala je 31. siječnja 2017. godine svoju konstituirajuću sjednicu.

U mandatu Vijeća 2016.-2020. godine predsjednicom Komisije imenovana je dopredsjednica HOO-a Morana Paliković Gruden, a članovi su Ratko Cvetnić, Danira Bilić, Branka Matković, Jasna Višnjević, Mirna Rajle Brođanac, Gea Barbić, Sanda Čorak, Linda Antić Borak. Tajnica Komisije je Gordana Borko, voditeljica razvojnih programa HOO-a.


Komisija djeluje, sukladno pozivu Međunarodnog olimpijskog odbora, na uspostavljanju mogućnosti za veće sudjelovanje žena u sportu i sportskim tijelima, uz punu ravnopravnost spolova bez diskriminacije bilo koje vrste. Kao savjetodavno i stručno tijelo Vijeća, ona potiče ravnopravnu zastupljenost spolova na upravljačkim pozicijama u sportu te promiče i potiče edukaciju i senzibiliziranje javnosti na području ravnopravnosti spolova u sportu.


Neke od zadaća koje je Komisija odredila svojim programom rada u ovom mandatnom razdoblju su poticanje primjene Preporuke Odbora ministara/ministrica Vijeća Europe državama članicama o rodno osviještenoj politici u sportu, organiziranje seminara za koordinatorice u sportu te nacionalne konferencije o ravnopravnosti spolova u sport, poticanje programa edukacije i osposobljavanja, iniciranje sportske emisije u programu Sportske televizije s temama usmjerenim na osvješćivanje, senzibiliziranje i educiranje hrvatske javnosti o ravnopravnosti spolova u sportu te suradnja s časopisom HOO-a Olimp i drugim medijima.


Komisija za ravnopravnost spolova u sportu je osnovana u prosincu 1996. godine kao Komisija za skrb o ženama u sportu, a svoj sadašnji naziv nosi od 2015. godine. Dužnost predsjednice obnašala je do 2000. godine bivša rukometašica, olimpijka i članica Vijeća Katica Ileš. (hoo/msč)