Buenos Aires, 9. listopada 2018. - Tijekom današnje sjednice MOO-a u Buenos Airesu izabrano je devet novih članova Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO), tri su reizabrana nakon osam godina članstva, a četiri, uslijed završenih aktivnih mandata, postaju počasni članovi MOO-a.

Temeljem prijedloga Izvršnog odbora MOO-a u srpnju 2018. godine, izabrano je pet novih članova i članica (tri žene i dva muškarca) te četiri predstavnika udruga sastavnica olimpijskog pokreta. Novi članovi su: predsjednica Olimpijskog odbora Litve, peterostruka olimpijka Daina Gudzineviciute (Litva), prva dopredsjednica Olimpijskog odbora Ruande Felicite Rwemarika, predsjednik Olimpijskog odbora Paragvaja Camilo Pérez López Moreira, predsjednik Talijanskog olimpijskog odbora (na snazi ​​od 1. siječnja 2019. godine) Giovanni Malagò i članica Povjerenstva za sportaše od 2014. godine, Afganistanka Samira Asghari. Od predstavnika svjetske ili kontinentalnih udruga nacionalnih olimpijskih odbora u članstvo MOO-a su ušli predsjednik Olimpijskog odbora Ugande William Frederick Blick i predsjednik Olimpijskog odbora Butana Jigyel Ugyen Wangchuck, a iz Međunarodnog sportskog saveza ili srodnih udruženja koje priznaje MOO, novi su članovi predsjednik Međunarodne gimnastičke federacije Morinari Watanabe (Japan) i predsjednik Međunarodnog paraolimpijskog odbora Andrew Parsons (Brazil).  

Tri člana reizabrana su nakon osam godina članstva: Amir Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani (Katar), Feisal Al Hussein (Jordan) i Marisol Casado (Španjolska). Članu MOO-a Sergeju Bubki, čije je članstvo bilo povezano s dužnošću predsjednika NOO-a Ukrajine, samo je modificiran status.

 

Članovi MOO-a, koji su svoje mandate završili krajem 2018. godine, zbog dobne granice dobili su status počasnog člana MOO-a sa 1. siječnja 2019. godine: Malezijac Tunku Imran (MAS), izabran 2006. godine, Talijan Mario Pescante, izabran 1994., i Južnoafrikanac Sam Ramsamy, izabran 1995. godine. Krajem ove godine u mirovinu odlaze Gian-Franco Kasper (Švicarska), izabran 2000., Richard Peterkin (Sv. Lucia) i Barry Maister (Novi Zeland). Na istoj sesiji Talijan Ivo Ferriani izabran je u Izvršni odbor MOO-a s četverogodišnjim mandatom, kao član koji će zastupati interese međunarodnih olimpijskih saveza. (moo/hoo)

.