ZAGREB, 4. prosinca 2009. – Na sastanku Izvršnog odbora Međunarodnog odbora Mediteranskih igara (MOMI), održanom u Volosu (Grčka) 26. listopada 2009. godine

ZAGREB, 4. prosinca 2009. – Na sastanku Izvršnog odbora Međunarodnog odbora Mediteranskih igara (MOMI), održanom u Volosu (Grčka) 26. listopada 2009. godine, voditeljica međunarodne suradnje HOO-a, Ljiljana Ujlaki Šubić imenovana je za članicu Komisije za suradnju i razvoj.