ZAGREB/OEIRAS, 3. studenoga 2009. – Europska nevladina sportska organizacija (ENGSO) održala je 12. ENGSO Forum (Oeiras, Portugal, 28-31. listopada 2009.)

ZAGREB/OEIRAS, 3. studenoga 2009. – Europska nevladina sportska organizacija (ENGSO) održala je 12. ENGSO Forum (Oeiras, Portugal, 28-31. listopada 2009.) u čijem radu su, među 90 sudionika, sudjelovale i predstavnice HOO-a Romana Caput Jogunica, članica Izvršnog odbora ENGSO-a i Manuela Sentđerđi, članica ENGSO radne skupine za komunikaciju i marketing.
Na Forumu je održan okrugli stol na temu „Sport za sve“ na kojem se raspravljalo o lobiranju u sportu, budućim projektima i budućem uključivanju europskih zemalja izvan Europske Unije u rad ENGSO-a. Zaključeno je da će sljedeći korak biti konkretne aktivnosti i projekti u zajedničkoj suradnji organizacija koje su sudjelovale u raspravi te Europske unije i EPAS-a.
Također su predstavljeni rezultati projekta „EU:SPORT:FUTURE“ koji govori o budućnosti sporta u Europskoj Uniji. Radi se o projektu u kojem je sudjelovalo osam europskih zemalja u sljedećim aktivnostima: zdravlje, obrazovanje, volonterizam u sportu, zaposlenici i sportske organizacije. Više od 1.000 osoba sudjelovalo je u online upitniku, radionicama i završnoj konferenciji. Rezultat projekta je deklaracija u kojoj se Europskoj uniji predlažu mjere na navedenim područjima (više o projektu i deklaraciji možete saznati na www.eusportfuture.eu).
Jedna od tema Foruma bilo je i povećanje broja žena na upravljačkim mjestima u sportu. S tim u vezi predstavljena su dva programa, ENTER i WILD, koji će brojnim stručnim seminarima i doškolovavanjem doprinijeti većoj zastupljenosti žena u upravljačkim i stručnim tijelima u sportu.
U ENGSO su udružena 41 nevladina sportska organizacija, nacionalna sportska federacija ili nacionalni olimpijski odbor, među kojima je HOO član ovog uglednog sportskog udruženja od 1998. godine. Aktivnosti ENGSO-a usmjerene su na promicanje zdravlja, volonterizma, tjelesne aktivnosti djece, mladeži, odraslih te osoba starije dobi.