Ispis

Beč, 25. rujna 2021. -  U Beču je 24. i 25. rujna 2021. godine održan 26. kongres i 26. opća skupština Europskog fair play pokreta (EFPP) na kojima su sudjelovali predstavnici članova Europskog fair play pokreta iz 19 država, kao i predstavnici različitih međunarodnih organizacija s kojima EFPP  surađuje: CSIT, ASKÖ, EUSA-e, European Olympic Academy, International School Sport Federation (ISF)…

Glavnu temu Kongresa EFPP-a pod nazivom „Obrazovanje za fair play - inicijative i projekti" (Education for Fair Play - Initiatives and Projects) predstavio je Kole Gjeloshaj, zamjenik glavnog tajnika ISF-a. Profesor Otmar Weis s Odjela za znanost sporta Sveučilišta u Beču predstavio je temu "Strateški pregled fair play obrazovanja" (Strategic Owerview of Fair Play Education), dok je član Znanstvenog odbora EFPP-a, Steve Town, predstavio istraživanje provedeno u zemljama koje provode projekt Fair play kartona „Nalazi istraživačkog projekta o fair playu" (Findings from Fair Play Card Research Project). Panel diskusiju na navedene teme vodila je članica Hrvatskog fair play odbora (HFPO) Romana Caput Jogunica.
Nastavljajući rad Kongresa na temu Fair play kartona iskustva iz Portugala predstavila je Esmeralda Goncalinko s radom na temu „Fair play karton u praksi - porugalsko iskustvo" (Fair Play Card in Practice - Portugues Experience). Katarina Racz iznijela je iskustva iz Slovačke: „Fair play karton EFPP-a - istraživački projekt (EFPM Fair Play Card - Research Project). Navedena izlaganja i rasprava predstavnika na Kongresu usmjereni su na uključenje aktivnosti Fair Play kartona u promociji fair playa na sportskim natjecanjima u što više zemalja.
Hrvatski olimpijski odbor na provedbi tog projekta već drugu godinu surađuje s Hrvatskim školskim sportskim savezom.
Tema „EFPM Fair Play Card Tool“ raspravljena je kroz četiri radne skupine organizirane među sudionicima Kongresa, čiji zaključci će biti sastavni dio daljnjih uputa za provedbu EFPP-ova projekta Fair Play Card/Fair play karton na sportskim natjecanjima koji se može primijeniti u svim sportovima i na svim razinama, s posebnim naglaskom na mlađe dobne kategorije u svrhu promocije fair playa i drugih olimpijskih vrijednosti u sportu.

Nakon EFPP-ova Kongresa održana je Opća skupština EFPP-a na kojoj su između ostalih tema održani izbori za Izvršni odbor Europskog fair play pokreta. Dosadašnji predsjednik, Austrijanac Christian Hinterberger, nije pristupio izborima za novo mandatno razdoblje te se nakon dugogodišnjeg rada za EFPP  povlači s te dužnosti, ali ostaje u EFPP-u kao počasni član. U radu skupštine su u ime HOO-a i HFPO-a sudjelovale predsjednica HFPO-a Danira Bilić i članica HFPO-a Biserka Vrbek. Za novog predsjednika EFPP-a u mandatu 2021. - 2025. izabran je Belgijac Philippe Housiaux, dok su za dopredsjednice EFPP-a izabrane Baiba Veisa iz Latvije i Biserka Vrbek iz Hrvatske. (hoo/bv)

 

Hrvatski olimpijski odbor (HOO) čestita svojoj djelatnici Biserki Vrbek na izboru za dopredsjednicu Europskog fair play pokreta!