Bruxelles/Zagreb, 7. rujna 2020. - Svjetski dan fair playa (7. rujna) sportska je inicijativa, osmišljena s ciljem promicanja korektnosti i etičkih vrijednosti u sportu. Svi oni koji se bave sportom ili su na drugi način dio sportskog sustava na današnji dan trebali bi isticati značaj fair play ponašanja, ali ne samo u sportu, nego i u društvu i u svakodnevnom životu.

Premijerno obilježavanje ovog dana održava se u povijesnoj zgradi Gradske vijećnice u Bruxellesu u organizaciji Svjetske panathlon organizacije, neprofitne nevladine udruge koja promiče sportsku etiku i fair play te se protivi diskriminaciji i politizaciji u sportu. Suorganizatori su Međunarodni fair play odbor (MFPO) i Europski fair play pokret (EFPP). Proslava uključuje potpisivanje Deklaracije (manifesta) o fair playu, predstavljanje komunikacijske i medijske kampanje, kao i praktičnih događaja pod nazivom "Trenuci za fair play" i "Fair play karton". Nekoliko aktivnosti, povezanih s obilježavanjem prvog Svjetskog fair play dana, otkazano je zbog širenja koronavirusa u Bruxellesu. Zbog nemogućnosti dolaska u Belgiju članica Izvršnog odbora EFPP-a Katarína Ráczová poslala je videoizjavu u Belgiju. U njoj je predstavila vodeći projekt EFPP-a pod nazivom Fair play karton (Fair Play Card) i priručnik koji je izradila u ime udruge povodom Svjetskog fair play dana.

- Vodič je namijenjen široj javnosti u svrhu promicanja ideje fair play kartona na sportskim događajima. Istodobno potiče i druge institucije, sportske saveze, organizatore događaja, učitelje, trenere, prijatelje sporta da uvedu fair play karton i tako promoviraju ideje o poštenju u sportu, ali i u svakodnevnom životu. Fair play karton nezahtjevno je, ali izvrsno pedagoško sredstvo, posebno - ali ne samo - kako bi mladi sportaši shvatili da iskreno bavljenje sportom znači donošenje ispravnih odluka - odluka u duhu fair playa, čak i ako to ponekad znači donošenje teških i za nas nepovoljnih odluka. Uvijek imamo izbor između dobra i zla - poruka je Kataríne Ráczove.
Uz podršku promoviranju ključnih aktivnosti fair playa (FP karton, medijska kampanja kroz sve raspoložive kanale i popratni simbolički događaji), deklaraciju ili manifest potpisali su čelnici - MFPO-a Jano Kanuti i EFPP-a Christian Hinterberger, kao i panathlonski  predstavnici.

Na dan kada u RH počinje školska nastava, a s njom i primjena fair play kartona u našim školama, predsjednica Hrvatskog fair playa odbora (HFPO) Danira Bilić čestitala je svim sportašima i sportašicama Svjetski fair play dan i zaželjela školarcima što više fair play kartona u netom započetoj školskoj godini. (hoo/vk)