Zagreb, 23. ožujka 2017. - Pod predsjedavanjem Danire Bilić, srebrne olimpijke i voditeljice programa promicanja olimpizma pri Hrvatskoj olimpijskoj akademiji, održana je 23. ožujka u sjedištu Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) konstituirajuća sjednica Hrvatskog fair play odbora (HFPO) za mandatno razdoblje 2016.-2020.


Predsjednicu je imenovalo Vijeće HOO-a u listopadu 2016. godine, kada su istodobno predstavnicima HOO-a u HFPO-u imenovani Morana Paliković-Gruden, Božo Starčević, Martina Zubčić, Dubravko Ižaković, Nataša Vezmar, Romana Caput-Jogunica, Nataša Muždalo, Goran Jukić, Marija Vrajić, Morana Brkljačić Žagrović i Biserka Vrbek. Hrvatski zbor sportskih novinara (HZSN) predstavljaju Ivana Lukačić-Krajina, Zlatko Karlo, Vinko Knežević i Zoran Kovačević.

 

Na prvoj sjednici u novom sazivu postavljene su smjernice za budući rad HFPO-a, koji svake godine provodi natječaj za dodjelu Nagrade HOO-a za fair play, a 2015. godine izdao je publikaciju „Živjeti fair play“, svojevrsni akcijski plan za provedbu mjera edukacija u borbi protiv nasilja u sportu, na sportskim natjecanjima i izvan njih. Članovi su se složili kako su u prošlih deset godina napravljeni određeni pomaci u promicanju fair playa u Hrvatskoj, no prostora za razvoj je još puno. U narednom razdoblju naglasak će biti na podizanju svijesti šire javnosti o fair playu u sportu te prikupljanju primjera fair play postupaka na sportskim natjecanjima.

 

HFPO su 2007. godine osnovali HOO i Hrvatski zbor sportskih novinara (HZSN), na temelju odluke Vijeća HOO-a iz svibnja 2006. godine. Zadaća mu je da sustavno promiče i razvija fair play u sportu i svakodnevnom životu, da se zalaže za afirmaciju općih etičkih vrijednosti te primjenu principa tolerancije i međusobnog uvažavanja u sportu. Odbor ima 16 članova od kojih dvanaest bira HOO a četiri HZSN. (hoo/msč)