U Zagrebu, 25. kolovoza 2011. - Od 24. do 26. kolovoza 2011. u Zagrebu je održan sastanak predstavnika Europskog fair play pokreta, Ioannisa Psilopoulosa, glavnog tajnika Europskog fair play pokreta (EFPM) i dopredsjednika prof.dr.(em) Manfreda Laemmera s predstavnicima Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) u svezi organizacije 17. Europskog fair play Kongresa, 29. i 30. rujna 2011. te 17. Generalne skupštine EFPM, 1. listopada 2011., u Poreču.

U Zagrebu, 25. kolovoza 2011. - Od 24. do 26. kolovoza 2011. u Zgrebu je održan sastanak predstavnika Europskog fair play pokreta, Ioannisa Psilopoulosa, glavnog tajnika Europskog fair play pokreta (EFPM) i dopredsjednika prof.dr.(em) Manfreda Laemmera s predstavnicima Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) u svezi organizacije 17. Europskog fair play Kongresa, 29. i 30. rujna 2011. te 17. Generalne skupštine EFPM, 1. listopada 2011., u Poreču.

Tema 17. EFP Kongresa je: „Je li šport dio kulture, fair play kao dio športske kulture“. Podteme Kongresa su: „Utjecaj športa na moralne promjene u društvu“, „Etičko ponašanje trenera“, „Fair Play i ponašanje navijača“ te „Mediji i nasilje u športu“.

Posjet predstavnika EFPM organiziran je povodom održavanja 4. sjednice Znanstvenog odbora 17. Europskog fair play Kongresa, čiji član je prof.dr. Manfred Laemmer. U radu 4. sjednice Znanstvenog odbora sudjelovali su prof.dr.sc. Romana Caput Jogunica (predsjednica ZO), prof.dr. Manfred Laemmer, prof. Igor Jukić i prof. Zrinko Čustonja kao članovi ZO, te Ioannis Psilopoulos i Biserka Vrbek kao suradnici u organizaciji 17. EFP Kongresa i Generalne skupštine.

Podnesen je 21 sažetak prijavljenih izlaganja za kongres koji se pripremaju za objavu u zbirci sažetaka koji će sudionici dobiti radi kvalitetnijeg sudjelovanja u radu kongresa. Još nekoliko sažetaka se očekuje slijedećih dana. Izdavanje zbirke cjelokupnih radova, odnosno izlaganja poslije kongresa je u pripremi.

Za kongres, koji se održava u Istarskoj sabornici u Poreču, 29. i 30. rujna 2011., pristigle su prijave preko 60 predstavnika iz 25 europskih zemalja, mnogih predstavnika europskih športskih organizacija i ministara nadležnih za šport u nekoliko europskih zemalja, te oko 60 prijava učenika, nastavnika, športaša i drugih hrvatskih predstavnika športa.

U okviru ovog posjeta predstavnika Europskog fair play pokreta prof.dr. Manfred Laemmer, predavač Njemačke olimpijske akademije, održao je sastanak s Hrvatskom olimpijskom akademijom koju je predstavljao predsjednik Upravnog vijeća HOA-e prof. Franjo Prot.