Ispis

Hrvatski fair play odbor (HFPO) utemeljen je odlukom Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora 10. svibnja 2006. godine, a čine ga predstavnici HOO-a i Hrvatskog zbora sportskih novinara (HZSN). 

Zadaća je sustavno promicanje vrijednosti fair playa na načelima tolerancije i međusobnog poštovanja u svim oblicima sporta te doprinos njegovu napretku prema pravilima Međunarodnoga i Europskoga fair play pokreta. Inače, HOO je jedan  od 14 osnivača Europskog fair play pokreta (EFPM) utemeljenog u svibnju 1994. godine.

 

Članice EFPM-a,  usvojile su na 12. kongresu EFPM-a u rujnu 2006. u Udinama, jedinstvenu Deklaraciju o fair play pokretu koja je poziv institucijama vlasti, obrazovanja, sporta, sportašima, sportskim klubovima, medijima i drugim sudionicima u sportu da se zauzmu za razvoj pozitivnih vrijednosti u sportu: poštenog odnosa, timskog rada, tolerancije, međusobnog poštovanja, primjene pravila igre, istine, solidarnosti i suradnje.

 

Članovi Hrvatskog fair play odbora (2016. - 2020.): 

Danira Bilić, predsjednica, članovi; Morana Paliković-Gruden, Božo Starčević, Martina Zubčić, Dubravko Ižaković, Nataša Vezmar, Romana Caput-Jogunica, Nataša Muždalo, Goran Jukić, Marija Vrajić, Morana Brkljačić Žagrović, Biserka Vrbek (HOO), Ivana Lukačić-Krajina, Zlatko Karlo, Vinko Knežević i Zoran Kovačević (HZSN).

 

Članovi Hrvatskog fair play odbora (siječanj 2012. - prosinac 2015.):

Biserka Perman, predsjednica, članovi; Morana Paliković Gruden, Nada Senčar, Dubravko Ižaković, Ana Jelušić, Romana Caput Jogunica, Goran Jukić, Gordan Kožulj, Nataša Muždalo, Morana Brkljačić Žagrović, Biserka Vrbek (HOO), Ivana Lukačić Krajina, Jura Ozmec, Zlatko Karlo i Branko Vukina (HZSN).

 

Članovi Hrvatskog fair play odbora (rujan 2007.-2012.):

Biserka Perman, predsjednica, članovi; Stojko Vrankovic, Morana Palikovic Gruden, Romana Caput Jogunica, Goran Jukić, Luciano Susanj, Nada Sencar, Gordan Kožulj, Verica Haramincic, Biserka Vrbek, Dubravko Izakovic (HOO) Jura Ozmec, Marin Sarec, Romano Janecic i Ivana Lukacic (HZSN).

 

17. Europski fair play kongres - više

Brošura "Živjeti fair play" - online, pdf

Dopredsjednik EFPM Miroslav Cerar o fair play pokretu