Hrvatski fair play odbor (HFPO) utemeljen je odlukom Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora 10. svibnja 2006. godine, a čine ga predstavnici HOO-a i Hrvatskog zbora sportskih novinara (HZSN). 

Zadaća je sustavno promicanje vrijednosti fair playa na načelima tolerancije i međusobnog poštovanja u svim oblicima sporta te doprinos njegovu napretku prema pravilima Međunarodnoga i Europskoga fair play pokreta. Inače, HOO je jedan od 14 osnivača Europskog fair play pokreta (EFPM) utemeljenog u svibnju 1994. godine.

 

Članice EFPM-a usvojile su na 12. kongresu EFPM-a u rujnu 2006. u Udinama jedinstvenu Deklaraciju o fair play pokretu koja je poziv institucijama vlasti, obrazovanja, sporta, sportašima, sportskim klubovima, medijima i drugim sudionicima u sportu da se zauzmu za razvoj pozitivnih vrijednosti u sportu: poštenog odnosa, timskog rada, tolerancije, međusobnog poštovanja, primjene pravila igre, istine, solidarnosti i suradnje.

 

Članovi Hrvatskog fair play odbora (2021. - 2025.):

Danira Bilić, predsjednica, članovi; Morana Paliković Gruden, Nataša Muždalo, Romana Caput-Jogunica, Marija Vrajić, Nataša Vezmar, Goran Jukić, Dubravko Ižaković, Morana Brkljačić, Lidija Bojić, Biserka Vrbek (HOO), Zlatko Karlo, Ivana Lukačić, Zoran Kovačević i Vinko Knežević (HZSN).

 

Članovi Hrvatskog fair play odbora (2016. - 2020.): 

Danira Bilić, predsjednica, članovi; Morana Paliković Gruden, Božo Starčević, Martina Zubčić, Dubravko Ižaković, Nataša Vezmar, Romana Caput-Jogunica, Nataša Muždalo, Goran Jukić, Marija Vrajić, Morana Brkljačić Žagrović, Biserka Vrbek (HOO), Ivana Lukačić-Krajina, Zlatko Karlo, Vinko Knežević i Zoran Kovačević (HZSN).

 

Članovi Hrvatskog fair play odbora (siječanj 2012. - prosinac 2015.):

Biserka Perman, predsjednica, članovi; Morana Paliković Gruden, Nada Senčar, Dubravko Ižaković, Ana Jelušić, Romana Caput-Jogunica, Goran Jukić, Gordan Kožulj, Nataša Muždalo, Morana Brkljačić Žagrović, Biserka Vrbek (HOO), Ivana Lukačić Krajina, Jura Ozmec, Zlatko Karlo i Branko Vukina (HZSN).

 

Članovi Hrvatskog fair play odbora (rujan 2007. - 2012.):

Biserka Perman, predsjednica, članovi; Stojko Vranković, Morana Paliković Gruden, Romana Caput-Jogunica, Goran Jukić, Luciano Sušanj, Nada Senčar, Gordan Kožulj, Verica Haraminčić, Biserka Vrbek, Dubravko Ižaković (HOO), Jura Ozmec, Marin Šarec, Romano Janečić i Ivana Lukačić (HZSN).

 

17. Europski fair play kongres - više

Brošura "Živjeti fair play" - online, pdf

Dopredsjednik EFPM Miroslav Cerar o fair play pokretu