Na redovnoj sjednici Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO) u Lauseanni, Gilbert Felli je izabran za izvršnog direktora Olimpijskih igara sa zadaćom da koordinira sve olimpijske aktivnosti, od faze k...

Na redovnoj sjednici Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO) u Lauseanni, Gilbert Felli je izabran za izvršnog direktora Olimpijskih igara sa zadaćom da koordinira sve olimpijske aktivnosti, od faze kandidiranja gradova do izbora, pripreme i održavanja samih igara. Tu odgovornu dužnost prije Fellija s puno uspjeha je obnašao sadašnji predsjednik MOO-a dr. Jacques Rogge.