Javna nabava

Zagreb, 29. studenoga 2017. - Pripremajući se za otvoreni postupak javne nabave informatičke opreme s uslugama implementacije i migracije putem operativnog leasinga, Hrvatski olimpijski odbor (HOO) poduzeo je i zakonite predradnje.

Zagreb, 3. srpnja 2014. - Hrvatski olimpijski odbor sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi ne smije sklapati ugovore s gospodarskim subjektima s kojima je u sukobu interesa, a u svojstvu ponuditelja i clana zajednice ponuditelja. Popis gospodarskih subjekata u sukobu interesa s Hrvatskim olimpijskim odborom (u smislu čl. 13. st.1. i st.2. Zakona o javnoj nabavi, "NN", 90/2011, 83/13, 143/13, 13/14) donosimo ovdje.

Hrvatski olimpijski odbor obveznik je primjene Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 143/13, članak 5. stavak 3.) i Pravilnika o popisu obveznika javne nabave (Narodne novine 19/12). Temeljem članka 20. stavak 4. (Narodne novine 143/13) objavljuje se plan nabave Hrvatskog olimpijskog odbora za 2014. godinu kako slijedi:

Temeljem odredbe clanka 21. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11 i 83/13), Hrvatski olimpijski odbor objavljuje: Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2012.

Temeljem odredbe članka 21. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11 i 83/13), Hrvatski olimpijski odbor objavljuje: Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2013.

Zagreb, 11. veljače 2013. - Hrvatski olimpijski odbor sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi ne smije sklapati ugovore s gospodarskim subjektima s kojima je u sukobu interesa, a u svojstvu ponuditelja i clana zajednice ponuditelja. Popis gospodarskih subjekata u sukobu interesa s Hrvatskim olimpijskim odborom (u smislu čl. 13. st.1. i st.2. Zakona o javnoj nabavi, "NN", 90/2011) donosimo ovdje.