Ispis

 

Trofej Međunarodnog olimpijskog odbora (IOC Trophy) 2019. "Sport i održiva arhitektura" dobio je Krešimir Ivaniš.

Rođen je 21.siječnja 1936. godine u Karlovcu. Nakon osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja, studirao je na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, na kojem je i diplomirao 1960. godine, stekavši zvanje dipl. inženjera arhitekture.   

Od 1976. pa do umirovljenja 2001. godine na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu radio je kao projektant, predavač, docent te izvanredni profesor na Katedri za projektiranje na predmetima Građevine za zdravstvo i sport i Eko-logika sportskih građevina. Osim toga, bio je voditelj Ljetnih škola arhitekture na Unijama i na Jelsi te mentor diplomantima.

U svom stručnom radu fokusiran je na praksu i teoriju održivog i ekologijskog planiranja i arhitekture zelenog javnog prostora, rekreacije, dokolice i sporta.

Projektira, natječe se i ocjenjuje natječajne radove, objavljuje stručne članke,  organizira, domaće i međunarodne kongrese, seminare i skupove o održivoj arhitekturi sporta. Istovremeno predaje i uči u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Finskoj, Njemačkoj, Australiji, Austriji, Irskoj, Italiji, Rusiji, Španjolskoj, Kanadi, SAD, Velikoj Britaniji, Grčkoj, Tunisu...   

U suradnji s Društvom građevinskih inženjera Zagreba i Zagrebačkim športskim savezom uspostavlja i koordinira projekt: Transfer znanja u sportskoj infrastrukturi za zemlje u tranziciji, sponzoriran od Međunarodnog olimpijskog odbora, Međunarodne unije arhitekata i Austrijskog instituta za školske i sportske građevine, na izradi strategija, normi i standarda za održivo programiranje, prostorno planiranje, projektiranje, izgradnju i upravljanje u području javne sportske infrastrukture.

Koordinira organizaciju triju međunarodnih seminara na istom programu, i to 2007. u Puli te 2009. i 2012. u Zagrebu, uz vrhunsku međunarodnu ekspertnu podršku.

O hrvatskim iskustvima Krešimir Ivaniš je referirao na kongresima IAKS-a u Koelnu 2005. i 2007., na seminarima UIA WPSL-a u Aulanku, Bisham Abbeyju, Sydneyju, Kopenhagenu, Parizu, Londonu, Dresdenu, Dublinu, te na kongresima MOO-a u Rimu, Varšavi, Monte Carlu, Laussani, Naganu, Pekingu, Vancouveru, Sočiju (od 1994.do 2012.) te na europskim seminarima MOO-a 2012. u Wroclawu i 2017. u Dublinu.

U HOO-u djeluje od 1996. do 2013. te ponovno od 2018. godine, vodi Komisiju za sportsko graditeljstvo i okoliš, koja, regionalno zastupljena, sustavno uspostavlja i promovira kriterije održivosti javne sportske infrastrukture i razvija domaću i međunarodnu ekspertnu suradnju o sportu i okolišu s tijelima Međunarodnog olimpijskog odbora, IAKS-a i Programa za sport i dokolicu Međunarodne unije arhitekata (UIA WPSL)

Bio je član Komisije za sport i okoliš Europskih olimpijskih odbora od 2000. do 2004.   

Član je Udruženja hrvatskih arhitekata, IAKS-a (Međunarodna udruga za sportske građevine), član od 1976., a počasni član od 2003. godine Programa za sport i dokolicu Međunarodne unije arhitekata, osnivač i predsjednik Komisije za sportske građevine i okoliš Hrvatskog olimpijskog odbora 1996.-2013. i ponovno od 2019.    Bio je član Komisije za sportske građevine i opremu Zagrebačkog športskog saveza od 1996. do 2013. godine.

Dobitnik je prvih nagrada na arhitektonskim natječajima za Plivački centar u Zagrebu 1976., SRC Šalata 1980. i SRC Bentbaša u Sarajevu 1980., Zavod za fizikalnu medicinu na Vrbanima 1992., druge nagrade za Stadion na Jarunu 2006., otkupa za Priobalje Save u Zagrebu 2000., nagrade Zagrebačkog salona arhitekture 1972. godine za Uređenje perivoja Maksimir

 

Uz reanimaciju Komisije za sportsko graditeljstvo i okoliš, u 2019. godini pripremio je Radionicu o Optimizaciji i ekoprofilu javne sportske infrastrukture i o uspostavi i sadržaju Mreže javnih sportskih građevina u RH. 

 

RECENTNI AUTORSKI PROJEKTI KREŠIMIRA IVANIŠA:

- Prostorna studija Integralni sustav sportske infrastrukture grada Zagreba ISSI Zagreb prilog GUP-u Zagreb 2000+,1998.-2000. 

- Koautorstvo s arhitektima Čižmekom i Hrabakom na natječajnom projektu Prostorna studija priobalja Save u Zagrebu 2002., otkup 

- Programi sporta i dokolice u Parkovima prirode Medvednica 2001. i Žumberak-Samoborsko gorje 2004. koautorstvo 

- Studija sporta i dokolice za GUP Rijeka 2003. koautorstvo 

- Idejno prostorno rješenje SC Korana i Glavni projekt za Gradsko plivalište Vrtovi u Karlovcu 2004.-2006.  

- Projekt Tumulus 137 na Arheološkom nalazištu Budinjak, Žumberak 2006.-2011.,

- Idejno arhitektonsko rješenje rekonstrukcije Stadion Beli Manastir, 2007.-2010.,

- UPU i idejni projekt Sportski centar Vela Luka 2008.-2009.,

- Izrađuje projektni program i predsjeda Ocjenjivačkom sudu na natječaju za Hrvatski olimpijski dom, Vrbani u Zagrebu 2009.,

- Idejno arhitektonsko rješenje Školska sportska dvorana u Skradu 2009.-2010.,

- Idejno arhitektonsko rješenje SRC Privlaka-Sabunike, za Tankersku plovidbu Zadar 2011. godine,

- Recenzija Natječajnog rješenja za Hrvatski olimpijski dom, 2010.,

- Studija Metodologija izrade održive mreže sportskih građevina Zagreba, 2011.-2012.,                                 

- Projektna studija Priručnik za projektiranje sportskih borilišta u RH, 2010.-2012. Naručitelji HOO i Olimpijska solidarnost, realizacija AF Zagreb,                                                                    

- Studija Optimizacija održivosti i ekoprofil javnih dvoranskih plivališta u Hrvatskoj  2015.-2017. Naručitelji HOO i Olimpijska solidarnost, realizacija AF Zagreb.