Božidar Fučkar dobitnik Trofeja MOO-a "Sport i borba protiv dopinga"BOŽIDAR FUČKAR,
doktor medicine i voditelj dopinške kontrole

Božidar Fučkar rodio se 19. lipnja 1943. godine u Zagrebu, a osnovnu školu i gimnaziju završio je u Rijeci. 1970. godine diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, a specijalizaciju otorinolaringologije i kirurgije glave i vrata na ORL klinici „Sestre Milosrdnice“ u Zagrebu. Od 1970. do 1978. godine radi na ORL klinici „Sestre Milosrdnice“, a potom u Domu zdravlja MUP Šarengradska do 1998. godine, u kojem razdoblju je bio i ravnatelj ustanove. Nakon 1998. prelazi u KB Merkur, ORL odjel, gdje ostaje raditi sve do umirovljenja 2008. godine.

Osim medicine, Božidar Fučkar je bio aktivan i kao sportaš-rukometaš, a velika ljubav su mu i slikarstvo te ribolov. Dugi niz godina djeluje na području slikarstva u sklopu likovne sekcije Hrvatskog liječničkog zbora te je imao nekoliko uspješnih samostalnih izložbi. Sportskom medicinom bavio se dvadeset godina u Košarkaškom klubu „Cibona“.

Na poziv tadašnjeg predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) Antuna Vrdoljaka, 1991. postaje voditelj dopinške kontrole HOO-a. Za prvog doping kontrolora u Hrvatskoj, educirao se 1991. godine u Njemačkoj i 1995. godine u Parizu. Sudjelovao je u više međunarodnih kongresa i seminara o sportskoj medicini i antidopinškoj problematici te je bio član hrvatske olimpijske delegacije na OI Atena 2004. Funkciju doping kontrolora u Hrvatskom olimpijskom odboru obavljao je do 2008. godine, kada prelazi raditi u Hrvatsku agenciju za borbu protiv dopinga u športu (HADA), na istoj funkciji. Od 2008. godine je predavač na Hrvatskoj olimpijskoj akademiji (HOA) na području sportske medicine, povreda u sportu te dopinga. Božidar Fučkar dobitnik je više sportskih nagrada, a 2008. godine i plakete za 40 godina rada kao liječnik u sportu.