Stručna služba HOO-a

Stručna služba Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) obavlja upravljačke, stručne, administrativne i tehničke poslove i zadaće u području sporta, međunarodnih sportskih odnosa i aktivnosti te izvršava obveze utvrđene zakonima i propisima. Pitanja ustrojstva, rukovođenja i načina rada stručne službe HOO-a uređena su Pravilnikom o poslovodnom ustroju a njenim radom rukovodi glavni tajnik HOO-a po funkciji.

TAJNIŠTVO HOO-a
Zadaća je tajništva stvaranje uvjeta za rad i djelovanje predsjednika koji predstavlja Hrvatski olimpijski odbor (HOO) u zemlji i inozemstvu i rukovodi radom najviših tijela, za djelovanje člana (članova) Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO), Vijeća HOO-a, voditelja i članova stalnih radnih tijela Vijeća, Vijeća športske arbitraže i Etičkog odbora kao i stvaranje uvjeta za djelovanje glavnog tajnika koji koordinira rad tijela, rukovodi stručnom službom, zastupa HOO u odnosima s drugim pravnim subjektima i pred zakonom, odgovara za zakonitost rada svih tijela i službi  HOO-a, za poštivanje Olimpijske povelje MOO-a, Statuta i drugih općih akata HOO-a.

Stručna služba Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) organizirana je u sjedištu HOO-a u Zagrebu, Trg Krešimira Ćosića 11 (Dom sportova).